ฮอนด้า ซิตี้
ฮอนด้า ซิตี้ ฿609,000 - 739,000
เงินดาวน์ ฿121,800 emi : ฿10,471 x 60
ดู มิถุนายน ข้อเสนอ

ฮอนด้า ซิตี้ ราคาใน Bangkok

ฮอนด้า ซิตี้ price in the Thailand starts at ฿609,000 for the base variant and goes all the way up to ฿739,000 for the top-spec variant ซิตี้ อาร์เอส. Check out the ฮอนด้า ซิตี้ variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised ฮอนด้า dealerships.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง

ฮอนด้า ซิตี้ Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

วี ฿609,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿121,800
ค่างวด ฿41,818
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿163,618
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿121,800
ค่างวด ฿21,518
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿143,318
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿121,800
ค่างวด ฿14,751.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿136,551.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿121,800
ค่างวด ฿11,368
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿133,168
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿121,800
ค่างวด ฿9,338
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿131,138
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿152,250
ค่างวด ฿39,204.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿191,454.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿152,250
ค่างวด ฿20,173.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿172,423.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿152,250
ค่างวด ฿13,829.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿166,079.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿152,250
ค่างวด ฿10,657.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿162,907.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿152,250
ค่างวด ฿8,754.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿161,004.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿182,700
ค่างวด ฿36,590.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿219,290.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿182,700
ค่างวด ฿18,828.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿201,528.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿182,700
ค่างวด ฿12,907.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿195,607.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿182,700
ค่างวด ฿9,947
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿192,647
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿182,700
ค่างวด ฿8,170.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿190,870.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿213,150
ค่างวด ฿33,977.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿247,127.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿213,150
ค่างวด ฿17,483.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿230,633.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿213,150
ค่างวด ฿11,985.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿225,135.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿213,150
ค่างวด ฿9,236.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿222,386.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿609,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿213,150
ค่างวด ฿7,587.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿220,737.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

เอสวี ฿665,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿133,000
ค่างวด ฿45,663.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿178,663.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿133,000
ค่างวด ฿23,496.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿156,496.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿133,000
ค่างวด ฿16,107.78
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿149,107.78
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿133,000
ค่างวด ฿12,413.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿145,413.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿133,000
ค่างวด ฿10,196.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿143,196.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿166,250
ค่างวด ฿42,809.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿209,059.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿166,250
ค่างวด ฿22,028.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿188,278.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿166,250
ค่างวด ฿15,101.04
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿181,351.04
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿166,250
ค่างวด ฿11,637.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿177,887.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿166,250
ค่างวด ฿9,559.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿175,809.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿199,500
ค่างวด ฿39,955.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿239,455.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿199,500
ค่างวด ฿20,559.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿220,059.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿199,500
ค่างวด ฿14,094.31
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿213,594.31
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿199,500
ค่างวด ฿10,861.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿210,361.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿199,500
ค่างวด ฿8,922.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿208,422.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿232,750
ค่างวด ฿37,101.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿269,851.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿232,750
ค่างวด ฿19,091.04
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿251,841.04
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿232,750
ค่างวด ฿13,087.57
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿245,837.57
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿232,750
ค่างวด ฿10,085.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿242,835.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿665,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿232,750
ค่างวด ฿8,284.79
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿241,034.79
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

อาร์เอส ฿739,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,800
ค่างวด ฿50,744.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿198,544.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,800
ค่างวด ฿26,111.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿173,911.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,800
ค่างวด ฿17,900.22
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿165,700.22
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,800
ค่างวด ฿13,794.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿161,594.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,800
ค่างวด ฿11,331.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿159,131.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿184,750
ค่างวด ฿47,573.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿232,323.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿184,750
ค่างวด ฿24,479.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿209,229.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿184,750
ค่างวด ฿16,781.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿201,531.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿184,750
ค่างวด ฿12,932.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿197,682.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿184,750
ค่างวด ฿10,623.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿195,373.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿221,700
ค่างวด ฿44,401.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿266,101.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿221,700
ค่างวด ฿22,847.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿244,547.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿221,700
ค่างวด ฿15,662.69
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿237,362.69
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿221,700
ค่างวด ฿12,070.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿233,770.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿221,700
ค่างวด ฿9,914.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿231,614.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿258,650
ค่างวด ฿41,230.04
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿299,880.04
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿258,650
ค่างวด ฿21,215.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿279,865.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿258,650
ค่างวด ฿14,543.93
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿273,193.93
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿258,650
ค่างวด ฿11,208.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿269,858.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿258,650
ค่างวด ฿9,206.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿267,856.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

ฮอนด้า ซิตี้ Variants Price in Bangkok

ฮอนด้า ซิตี้ ราคา in Bangkok starts from ฿609,000 for base variant วี, while the top spec variant อาร์เอส costs at ฿739,000 . Visit your nearest ฮอนด้า ซิตี้ showroom in Bangkok for best offers. There are 3 ฮอนด้า ซิตี้ variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง
 • เบนซิน
ฮอนด้า ซิตี้ วี
CVT, 5 seats, 988 cc, 122 hp
฿609,000 (OTR) ดูข้อเสนอ
ฮอนด้า ซิตี้ เอสวี
CVT, 5 seats, 988 cc, 122 hp
฿665,000 (OTR) ดูข้อเสนอ
ฮอนด้า ซิตี้ อาร์เอส
CVT, 5 seats, 988 cc, 122 hp
฿739,000 (OTR) ดูข้อเสนอ

ฮอนด้า ซิตี้ Loan Calculator

ดูว่าคุณสามารถซื้อรถในฝันของคุณได้หรือไม่ โดยใช้เครื่องคิดคำนวณสินเชื่อรถยนต์ที่ใช้งานง่ายของเรา.

Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI) RM 1368.7
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

แสดงความคิดเห็น

เปรียบเทียบ ฮอนด้า ซิตี้ กับ รถ ที่เหมือนกัน

ฮอนด้า ซิตี้
นิสสัน อัลเมร่า
ซูซูกิ เซียส
เอ็มจี 5
เอ็มจี 5
฿569,000 - 699,000
เอ็มจี 5 ราคาใน Bangkok
มาสด้า 2 ซีดาน
กำลังสูงสุด (พีเอส) 122
100
91
114
105
ปริมาตรกระบอกสูบ 988
999
1242
1498
1499
จำนวนที่นั่ง 5
5
5
5
5
ช่องจ่ายไฟสำรอง Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
เปรียบเทียบ

ตัวเลือกมากกว่านี้สำหรับรถใช้แล้ว

Used ฮอนด้า Cars for Sale
ราคาประหยัด

ประหยัดเพิ่ม 9% ค้นหาข้อเสนอที่ดีที่สุดของรถมือสอง ฮอนด้า ซิตี้ ใน Bangkok.

ฮอนด้า ซิตี้ ใช้แล้ว

หามือสอง City ตามปี

 • Used ฮอนด้า City 2020
  City 2020 price_start 1 รถมือสองพร้อมใช้งาน

ค้นพบ ใหม่ รถ

 • เบนซิน
Petrol รถ

ฮอนด้า รถ ยอดนิยม

 • เป็นที่นิยม
ฮอนด้า รถ

รีวิวผู้ใช้ของ ฮอนด้า City

แสดงความคิดเห็น
4.33/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 3 รีวิว
ซิตี้ reviews

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Engine Capacity of ฮอนด้า ซิตี้?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in ฮอนด้า ซิตี้ price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of ฮอนด้า ซิตี้?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Minimum DP I Need to pay to take home ฮอนด้า ซิตี้?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the Dimensions of ฮอนด้า ซิตี้?

Answer
author
ซิตี้ Questions

ราคา ฮอนด้า ซิตี้ ในเมืองใกล้เคียง

Anusawari ฿609,000 - 739,000
Bang Bamru ฿609,000 - 739,000
Bang Bon ฿609,000 - 739,000
Bang Kapi ฿609,000 - 739,000
Please start typing to search your city here

ดีลเลอร์ ฮอนด้า ที่ใกล้ที่สุด

ฮอนด้าดีลเลอร์ในBangkok

ข่าวและรีวิวเกี่ยวกับยานยนต์

 • News ซิตี้
 • Honda City รุ่นปรับโฉมเปิดตัวในไทย
  Honda City รุ่นปรับโฉมเปิดตัวในไทย

  กรุงเทพ: หลังจากเปิดตัวในอินเดีย Honda City รุ่นปรับโฉมซีดานก็มาถึงฝั่งไทยแล้ว Honda City 2024 จะมีให้เลือก 4 รุ่น ช่วงราคาอยู่ที่ 620,000 บาท ถึง 720,000 บาท จะมี Android Auto...

  อ่านเพิ่มเติม
  Sippi Vig, ก.ค. 07, 2023
 • Honda City ใหม่ พร้อมขายในปี 2020
  Honda City ใหม่ พร้อมขายในปี 2020

  หลังจากมีกระแสข่าวในการปรับโฉมรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่ได้รับความนิยม  Honda City ใหม่ ที่เชื่อว่าจะเปิดขายในปีหน้า กระแสข่าวล่าสุดชี้ว่ารถรุ่นนี้น่าจะเปิดตัวในปี 2020 ซึ่งรถรุ่นนี้จะมีอายุครบ 6 ปี ตั้งแต่ทำตลาดอย่างเป็นทางการในรุ่นนี้ นาย  โยอิชิโร่ อูเอโนะ ผู้อำนวยการจัดการของ  Honda India ได้เปิดเผยกับสื่อ Autocar india...

  อ่านเพิ่มเติม
  Abhishek Katariya, ก.ย. 10, 2018
 • ซิตี้ รถ News
ซิตี้ รถ News

วีดีโอ ซิตี้

ดูวิดีโอล่าสุดเกี่ยวกับการออกแบบภายใน, ภายนอก, สมรรถนะ, การประหยัดน้ำมัน ฯลฯ ของ ฮอนด้า ซิตี้

 • 2014 Honda City sedan review
  2014 Honda City sedan review
  31 Jul, 2015 .
 • Testdrive All New Honda City CNG 2014
  Testdrive All New Honda City CNG 2014
  31 Jul, 2015 .
 • 2009 Honda City 1.5E Start-Up and Full Vehicle Tour
  2009 Honda City 1.5E Start-Up and Full Vehicle Tour
  31 Jul, 2015 .
 • New 2014 Honda City | Diesel & Petrol Drive Review Video | Autocar India
  New 2014 Honda City | Diesel & Petrol Drive Review Video | Autocar India
  31 Jul, 2015 .
 • All new Honda City 2014
  All new Honda City 2014
  31 Jul, 2015 .
ซิตี้ วิดีโอ
Get easy loan for your รถ EMI เริ่มจาก ฿10,471 /เดือน Get Loan ฮอนด้า ซิตี้ promotions
Get the exclusive offers on ซิตี้ SRP starting from ฿609,000 ดู มิถุนายน ข้อเสนอ

เปรียบเทียบ

You can add 3 variants maximum*