ซูซูกิ เซียส
ซูซูกิ เซียส ฿523,000 - 675,000
เงินดาวน์ ฿104,600 emi : ฿8,993 x 60

ซูซูกิ เซียส ราคาใน Bangkok

ซูซูกิ เซียส price in the Thailand starts at ฿523,000 for the base variant and goes all the way up to ฿675,000 for the top-spec variant เซียส RS CVT. Check out the ซูซูกิ เซียส variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised ซูซูกิ dealerships.

อ่านเพิ่มเติม Read Less

ซูซูกิ เซียส Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

GL MT ฿523,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿104,600
ค่างวด ฿35,912.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿140,512.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿104,600
ค่างวด ฿18,479.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿123,079.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿104,600
ค่างวด ฿12,668.22
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿117,268.22
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿104,600
ค่างวด ฿9,762.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿114,362.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿104,600
ค่างวด ฿8,019.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿112,619.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿130,750
ค่างวด ฿33,668.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿164,418.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿130,750
ค่างวด ฿17,324.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿148,074.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿130,750
ค่างวด ฿11,876.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿142,626.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿130,750
ค่างวด ฿9,152.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿139,902.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿130,750
ค่างวด ฿7,518.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿138,268.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿156,900
ค่างวด ฿31,423.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿188,323.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿156,900
ค่างวด ฿16,169.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿173,069.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿156,900
ค่างวด ฿11,084.69
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿167,984.69
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿156,900
ค่างวด ฿8,542.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿165,442.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿156,900
ค่างวด ฿7,016.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿163,916.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿183,050
ค่างวด ฿29,179.04
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿212,229.04
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿183,050
ค่างวด ฿15,014.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿198,064.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿183,050
ค่างวด ฿10,292.93
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿193,342.93
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿183,050
ค่างวด ฿7,932.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿190,982.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿523,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿183,050
ค่างวด ฿6,515.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿189,565.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

GL CVT ฿559,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,800
ค่างวด ฿38,384.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿150,184.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,800
ค่างวด ฿19,751.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿131,551.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,800
ค่างวด ฿13,540.22
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿125,340.22
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,800
ค่างวด ฿10,434.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿122,234.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,800
ค่างวด ฿8,571.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿120,371.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,750
ค่างวด ฿35,985.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿175,735.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,750
ค่างวด ฿18,516.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿158,266.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,750
ค่างวด ฿12,693.96
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿152,443.96
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,750
ค่างวด ฿9,782.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿149,532.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,750
ค่างวด ฿8,035.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿147,785.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿167,700
ค่างวด ฿33,586.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿201,286.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿167,700
ค่างวด ฿17,282.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿184,982.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿167,700
ค่างวด ฿11,847.69
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿179,547.69
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿167,700
ค่างวด ฿9,130.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿176,830.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿167,700
ค่างวด ฿7,499.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿175,199.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿195,650
ค่างวด ฿31,187.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿226,837.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿195,650
ค่างวด ฿16,047.96
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿211,697.96
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿195,650
ค่างวด ฿11,001.43
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿206,651.43
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿195,650
ค่างวด ฿8,478.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿204,128.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿559,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿195,650
ค่างวด ฿6,964.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿202,614.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

GLX CVT ฿625,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿125,000
ค่างวด ฿42,916.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿167,916.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿125,000
ค่างวด ฿22,083.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿147,083.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿125,000
ค่างวด ฿15,138.89
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿140,138.89
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿125,000
ค่างวด ฿11,666.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿136,666.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿125,000
ค่างวด ฿9,583.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿134,583.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿156,250
ค่างวด ฿40,234.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿196,484.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿156,250
ค่างวด ฿20,703.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿176,953.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿156,250
ค่างวด ฿14,192.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿170,442.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿156,250
ค่างวด ฿10,937.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿167,187.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿156,250
ค่างวด ฿8,984.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿165,234.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿187,500
ค่างวด ฿37,552.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿225,052.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿187,500
ค่างวด ฿19,322.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿206,822.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿187,500
ค่างวด ฿13,246.53
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿200,746.53
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿187,500
ค่างวด ฿10,208.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿197,708.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿187,500
ค่างวด ฿8,385.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿195,885.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿218,750
ค่างวด ฿34,869.79
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿253,619.79
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿218,750
ค่างวด ฿17,942.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿236,692.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿218,750
ค่างวด ฿12,300.35
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿231,050.35
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿218,750
ค่างวด ฿9,479.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿228,229.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿625,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿218,750
ค่างวด ฿7,786.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿226,536.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

RS CVT ฿675,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿135,000
ค่างวด ฿46,350
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿181,350
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿135,000
ค่างวด ฿23,850
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿158,850
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿135,000
ค่างวด ฿16,350
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿151,350
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿135,000
ค่างวด ฿12,600
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿147,600
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿135,000
ค่างวด ฿10,350
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿145,350
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿168,750
ค่างวด ฿43,453.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿212,203.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿168,750
ค่างวด ฿22,359.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿191,109.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿168,750
ค่างวด ฿15,328.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿184,078.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿168,750
ค่างวด ฿11,812.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿180,562.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿168,750
ค่างวด ฿9,703.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿178,453.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿202,500
ค่างวด ฿40,556.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿243,056.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿202,500
ค่างวด ฿20,868.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿223,368.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿202,500
ค่างวด ฿14,306.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿216,806.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿202,500
ค่างวด ฿11,025
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿213,525
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿202,500
ค่างวด ฿9,056.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿211,556.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿236,250
ค่างวด ฿37,659.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿273,909.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿236,250
ค่างวด ฿19,378.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿255,628.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿236,250
ค่างวด ฿13,284.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿249,534.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿236,250
ค่างวด ฿10,237.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿246,487.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿675,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿236,250
ค่างวด ฿8,409.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿244,659.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

ซูซูกิ เซียส Variants Price in Bangkok

ซูซูกิ เซียส ราคา in Bangkok starts from ฿523,000 for base variant GL MT, while the top spec variant RS CVT costs at ฿675,000 . Visit your nearest ซูซูกิ เซียส showroom in Bangkok for best offers. There are 4 ซูซูกิ เซียส variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม Read Less
 • เบนซิน

ซูซูกิ เซียส Loan Calculator

Find out if you can afford your dream car using our user friendly car loan calculator.

20%
25.0%
Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI)
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

ระยะเวลาและเงื่อนไข* แสดงความคิดเห็น

ค้นพบ ใหม่ รถ

 • เบนซิน

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in ซูซูกิ เซียส price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of ซูซูกิ เซียส?

Answer
author
เซียส Questions

ราคา ซูซูกิ เซียส ในเมืองใกล้เคียง

Hat Yai ฿523,000 - 675,000
Khon Kaen ฿523,000 - 675,000
Ko Samui ฿523,000 - 675,000
Mueang Chiang Mai ฿523,000 - 675,000
Please start typing to search your city here

ลิสต์ราคา ซูซูกิ รถ ยอดนิยม

 • เป็นที่นิยม
 • ล่าสุด
ซูซูกิ Upcoming รถ

เปรียบเทียบ ซูซูกิ เซียส กับ รถ ที่เหมือนกัน

รีวิวผู้ใช้ของ ซูซูกิ เซียส

แสดงความคิดเห็น
4/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 1 รีวิว
 • สวย และสะดวกสบาย

  ฉันไม่แน่ใจว่าจะซื้อ Dzire หรือ Ciaz...

  อ่านเพิ่มเติม
  N
  Ngoen มี.ค. 14, 2022 สำหรับ ซูซูกิ เซียส
เซียส reviews

ข่าวและรีวิวเกี่ยวกับยานยนต์

 • News เซียส
 • Ciaz RS อีกระดับความเร้าใจจาก Suzuki เตรียมพบกันในงาน Motor Expo 2015
  Ciaz RS อีกระดับความเร้าใจจาก Suzuki เตรียมพบกันในงาน Motor Expo 2015

  BANGKOK: Suzuki Motor Thailand เตรียมเปิดตัวรถอีโคซีดานขนาดใหญ่อย่าง Suzuki Ciaz RS ซึ่งมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันแสดงความสปอร์ตหรูหรา และระบบเครื่องเสียงใหม่ที่ทันสมัยSuzuki Ciaz RS มีให้เลือกทั้งหมด 3 สี คือ สีดำ Super Black Pearl,...

  อ่านเพิ่มเติม
  Tanya Gaur, พ.ย. 30, 2015
 • ฮอนด้า City หรือซูซุกิ Ciaz การต่อสู้เต็มไปด้วยความเชื่อมั่น
  ฮอนด้า City หรือซูซุกิ Ciaz การต่อสู้เต็มไปด้วยความเชื่อมั่น

  BANGKOK: ฮอนด้า City-นวตกรรมล้ำหน้าเพื่อความพึงพอใจ รถยนต์คันนี้ถือเป็นรถซีดานยอดนิยมที่มีทั้งความทันสมัย และดีไซน์ที่สวยงาม ในเดือนสิงหาคม ปี 2011 ค่ายฮอนด้าได้เปิดตัวรถยนต์ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยม พร้อมให้ประสบการณ์การขับขี่ที่น่าประทับคันนี้คันนี้ซูซุกิ Ciaz-ขุมพลังที่ตอบสนองต่อทุกความต้องการของการขับขี่ได้อย่างไม่สิ้นสุด หลังจากที่เปิดตัวรถยนต์รุ่นนี้มามันก็การเป็นต้นแบบของรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพเยี่ยม ซึ่งค่ายซูซุกิก็ได้เปิดตัวรถรุ่นนี้ไปที่งาน Bangkok International Grand (BIG) Motor Sale 2015...

  อ่านเพิ่มเติม
  Heena Manwani, ส.ค. 13, 2015
 • เซียส รถ News
เซียส รถ News