ซูซูกิ Swift
ซูซูกิ Swift ฿557,000 - 629,000
เงินดาวน์ ฿111,400 emi : ฿9,577 x 60

ซูซูกิ Swift ราคาใน Bangkok

ซูซูกิ Swift price in the Thailand starts at ฿557,000 for the base variant and goes all the way up to ฿629,000 for the top-spec variant Swift GLX CVT. Check out the ซูซูกิ Swift variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised ซูซูกิ dealerships.

อ่านเพิ่มเติม Read Less

ซูซูกิ Swift Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

GL CVT ฿557,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,400
ค่างวด ฿38,247.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿149,647.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,400
ค่างวด ฿19,680.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿131,080.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,400
ค่างวด ฿13,491.78
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿124,891.78
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,400
ค่างวด ฿10,397.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿121,797.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,400
ค่างวด ฿8,540.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿119,940.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,250
ค่างวด ฿35,856.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿175,106.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,250
ค่างวด ฿18,450.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿157,700.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,250
ค่างวด ฿12,648.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿151,898.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,250
ค่างวด ฿9,747.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿148,997.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,250
ค่างวด ฿8,006.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿147,256.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿167,100
ค่างวด ฿33,466.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿200,566.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿167,100
ค่างวด ฿17,220.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿184,320.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿167,100
ค่างวด ฿11,805.31
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿178,905.31
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿167,100
ค่างวด ฿9,097.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿176,197.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿167,100
ค่างวด ฿7,473.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿174,573.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿194,950
ค่างวด ฿31,075.96
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿226,025.96
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿194,950
ค่างวด ฿15,990.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿210,940.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿194,950
ค่างวด ฿10,962.07
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿205,912.07
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿194,950
ค่างวด ฿8,447.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿203,397.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿557,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿194,950
ค่างวด ฿6,939.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿201,889.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

GLX CVT ฿629,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿125,800
ค่างวด ฿43,191.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿168,991.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿125,800
ค่างวด ฿22,224.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿148,024.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿125,800
ค่างวด ฿15,235.78
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿141,035.78
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿125,800
ค่างวด ฿11,741.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿137,541.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿125,800
ค่างวด ฿9,644.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿135,444.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿157,250
ค่างวด ฿40,491.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿197,741.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿157,250
ค่างวด ฿20,835.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿178,085.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿157,250
ค่างวด ฿14,283.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿171,533.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿157,250
ค่างวด ฿11,007.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿168,257.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿157,250
ค่างวด ฿9,041.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿166,291.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿188,700
ค่างวด ฿37,792.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿226,492.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿188,700
ค่างวด ฿19,446.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿208,146.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿188,700
ค่างวด ฿13,331.31
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿202,031.31
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿188,700
ค่างวด ฿10,273.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿198,973.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿188,700
ค่างวด ฿8,439.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿197,139.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿220,150
ค่างวด ฿35,092.96
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿255,242.96
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿220,150
ค่างวด ฿18,057.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿238,207.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿220,150
ค่างวด ฿12,379.07
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿232,529.07
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿220,150
ค่างวด ฿9,539.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿229,689.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿629,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿220,150
ค่างวด ฿7,836.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿227,986.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

ซูซูกิ Swift Variants Price in Bangkok

ซูซูกิ Swift ราคา in Bangkok starts from ฿557,000 for base variant GL CVT, while the top spec variant GLX CVT costs at ฿629,000 . Visit your nearest ซูซูกิ Swift showroom in Bangkok for best offers. There are 2 ซูซูกิ Swift variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม Read Less
 • เบนซิน

ซูซูกิ Swift Loan Calculator

Find out if you can afford your dream car using our user friendly car loan calculator.

20%
25.0%
Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI)
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

ระยะเวลาและเงื่อนไข* แสดงความคิดเห็น

ค้นพบ ใหม่ รถ

 • Hatchback
 • เบนซิน

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in ซูซูกิ Swift price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of ซูซูกิ Swift?

Answer
author
Swift Questions

ราคา ซูซูกิ Swift ในเมืองใกล้เคียง

Hat Yai ฿557,000 - 629,000
Khon Kaen ฿557,000 - 629,000
Ko Samui ฿557,000 - 629,000
Mueang Chiang Mai ฿557,000 - 629,000
Please start typing to search your city here

ลิสต์ราคา ซูซูกิ รถ ยอดนิยม

 • เป็นที่นิยม
 • ล่าสุด

เปรียบเทียบ ซูซูกิ Swift กับ รถ ที่เหมือนกัน

รีวิวผู้ใช้ของ ซูซูกิ Swift

แสดงความคิดเห็น
4.5/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 2 รีวิว
Swift reviews

ข่าวและรีวิวเกี่ยวกับยานยนต์

 • News Swift
 • Suzuki Swift SZ-L Special Edition รุ่นแต่งพิเศษเพื่อชาวอังกฤษ
  Suzuki Swift SZ-L Special Edition รุ่นแต่งพิเศษเพื่อชาวอังกฤษ

  BANGKOK: Suzuki Swift หนึ่งในอีโคคาร์ที่ขายดีตลอดกาล ด้วยบอดี้แฮทช์แบค 5 ประตู ประกอบกับการดีไซน์ที่โดดเด่น ทำให้ Swift เป็นอีโคคาร์ที่ครองใจคนไทยเรื่อยมา และในที่สุด Suzuki ก็ได้ปล่อย Suzuki Swift SZ-L ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษที่จะทำตลาดในประเทศอังกฤษก่อนใครเพื่อน Suzuki Swift...

  อ่านเพิ่มเติม
  Sahil Miglani, ก.พ. 24, 2016
 • Swift รถ News
Swift รถ News