มาสด้า CX-30
มาสด้า CX-30 ฿989,000 - 1.2 ล้าน
เงินดาวน์ ฿197,800 emi : ฿17,005 x 60

มาสด้า CX-30 ราคาใน Bangkok

มาสด้า CX-30 price in the Thailand starts at ฿989,000 for the base variant and goes all the way up to ฿1.2 ล้าน for the top-spec variant CX-30 2.0 SP. Check out the มาสด้า CX-30 variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised มาสด้า dealerships.

อ่านเพิ่มเติม Read Less

มาสด้า CX-30 Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

2.0 C ฿989,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿197,800
ค่างวด ฿67,911.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿265,711.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿197,800
ค่างวด ฿34,944.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿232,744.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿197,800
ค่างวด ฿23,955.78
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿221,755.78
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿197,800
ค่างวด ฿18,461.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿216,261.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿197,800
ค่างวด ฿15,164.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿212,964.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿247,250
ค่างวด ฿63,666.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿310,916.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿247,250
ค่างวด ฿32,760.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿280,010.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿247,250
ค่างวด ฿22,458.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿269,708.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿247,250
ค่างวด ฿17,307.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿264,557.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿247,250
ค่างวด ฿14,216.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿261,466.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿296,700
ค่างวด ฿59,422.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿356,122.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿296,700
ค่างวด ฿30,576.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿327,276.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿296,700
ค่างวด ฿20,961.31
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿317,661.31
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿296,700
ค่างวด ฿16,153.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿312,853.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿296,700
ค่างวด ฿13,269.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿309,969.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿346,150
ค่างวด ฿55,177.96
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿401,327.96
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿346,150
ค่างวด ฿28,392.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿374,542.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿346,150
ค่างวด ฿19,464.07
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿365,614.07
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿346,150
ค่างวด ฿14,999.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿361,149.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿989,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿346,150
ค่างวด ฿12,321.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿358,471.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

2.0 S ฿1.1 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿219,800
ค่างวด ฿75,464.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿295,264.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿219,800
ค่างวด ฿38,831.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿258,631.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿219,800
ค่างวด ฿26,620.22
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿246,420.22
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿219,800
ค่างวด ฿20,514.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿240,314.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿219,800
ค่างวด ฿16,851.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿236,651.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿274,750
ค่างวด ฿70,748.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿345,498.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿274,750
ค่างวด ฿36,404.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿311,154.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿274,750
ค่างวด ฿24,956.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿299,706.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿274,750
ค่างวด ฿19,232.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿293,982.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿274,750
ค่างวด ฿15,798.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿290,548.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿329,700
ค่างวด ฿66,031.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿395,731.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿329,700
ค่างวด ฿33,977.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿363,677.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿329,700
ค่างวด ฿23,292.69
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿352,992.69
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿329,700
ค่างวด ฿17,950.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿347,650.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿329,700
ค่างวด ฿14,744.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿344,444.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿384,650
ค่างวด ฿61,315.04
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿445,965.04
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿384,650
ค่างวด ฿31,550.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿416,200.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿384,650
ค่างวด ฿21,628.93
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿406,278.93
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿384,650
ค่างวด ฿16,668.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿401,318.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.1 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿384,650
ค่างวด ฿13,691.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿398,341.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

2.0 SP ฿1.2 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿239,800
ค่างวด ฿82,331.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿322,131.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿239,800
ค่างวด ฿42,364.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿282,164.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿239,800
ค่างวด ฿29,042.44
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿268,842.44
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿239,800
ค่างวด ฿22,381.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿262,181.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿239,800
ค่างวด ฿18,384.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿258,184.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿299,750
ค่างวด ฿77,185.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿376,935.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿299,750
ค่างวด ฿39,716.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿339,466.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿299,750
ค่างวด ฿27,227.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿326,977.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿299,750
ค่างวด ฿20,982.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿320,732.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿299,750
ค่างวด ฿17,235.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿316,985.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿359,700
ค่างวด ฿72,039.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿431,739.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿359,700
ค่างวด ฿37,069.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿396,769.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿359,700
ค่างวด ฿25,412.14
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿385,112.14
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿359,700
ค่างวด ฿19,583.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿379,283.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿359,700
ค่างวด ฿16,086.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿375,786.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿419,650
ค่างวด ฿66,894.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿486,544.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿419,650
ค่างวด ฿34,421.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿454,071.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿419,650
ค่างวด ฿23,596.99
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿443,246.99
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿419,650
ค่างวด ฿18,184.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿437,834.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿419,650
ค่างวด ฿14,937.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿434,587.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

มาสด้า CX-30 Variants Price in Bangkok

มาสด้า CX-30 ราคา in Bangkok starts from ฿989,000 for base variant 2.0 C, while the top spec variant 2.0 SP costs at ฿1.2 ล้าน. Visit your nearest มาสด้า CX-30 showroom in Bangkok for best offers. There are 3 มาสด้า CX-30 variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม Read Less
  • เบนซิน
มาสด้า CX-30 2.0 C
1998, Automatic, Petrol
฿989,000 (OTR) ดูข้อเสนอ
มาสด้า CX-30 2.0 S
1998, Automatic, Petrol
฿1.1 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
มาสด้า CX-30 2.0 SP
1998, Automatic, Petrol
฿1.2 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ

มาสด้า CX-30 Loan Calculator

Find out if you can afford your dream car using our user friendly car loan calculator.

20%
25.0%
Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI)
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

ระยะเวลาและเงื่อนไข* แสดงความคิดเห็น

ค้นพบ ใหม่ รถ

  • เอสยูวี
  • Automatic
  • เบนซิน

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in มาสด้า CX-30 price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of มาสด้า CX-30?

Answer
author
มาสด้า CX-30 Questions

ราคา มาสด้า CX-30 ในเมืองใกล้เคียง

Hat Yai ฿989,000 - 1.2 ล้าน
Khon Kaen ฿989,000 - 1.2 ล้าน
Ko Samui ฿989,000 - 1.2 ล้าน
Mueang Chiang Mai ฿989,000 - 1.2 ล้าน
Please start typing to search your city here

ลิสต์ราคา มาสด้า รถ ยอดนิยม

  • เป็นที่นิยม

เปรียบเทียบ มาสด้า CX-30 กับ รถ ที่เหมือนกัน

ฮอนด้า เฮชอาร์ วี
เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์
อีซูซุ มิว-เอ็กซ์
ฮอนด้า เฮชอาร์ วี
เอ็มจี ซีเอส 2020
ปริมาตรกระบอกสูบ 1498
2499
1898
1498
1498
กำลังสูงสุด (พีเอส) 106
178
150
106
114
จำนวนที่นั่ง 5
7
5
5
5
ช่องจ่ายไฟสำรอง Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

รีวิวผู้ใช้ของ มาสด้า CX-30

แสดงความคิดเห็น
4.67/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 3 รีวิว
มาสด้า CX-30 reviews