ฮอนด้า HR-V e:HEV
ฮอนด้า HR-V e:HEV ฿979,000 - 1.18 ล้าน
เงินดาวน์ ฿195,800 emi : ฿16,834 x 60
ดู กรกฎาคม ข้อเสนอ

ฮอนด้า HR-V e:HEV ราคาใน Bangkok

ฮอนด้า HR-V e:HEV price in the Thailand starts at ฿979,000 for the base variant and goes all the way up to ฿1.18 ล้าน for the top-spec variant HR-V e:HEV RS. Check out the ฮอนด้า HR-V e:HEV variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised ฮอนด้า dealerships.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง

ฮอนด้า HR-V e:HEV Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

E ฿979,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿195,800
ค่างวด ฿67,224.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿263,024.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿195,800
ค่างวด ฿34,591.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿230,391.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿195,800
ค่างวด ฿23,713.56
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿219,513.56
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿195,800
ค่างวด ฿18,274.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿214,074.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿195,800
ค่างวด ฿15,011.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿210,811.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿244,750
ค่างวด ฿63,023.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿307,773.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿244,750
ค่างวด ฿32,429.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿277,179.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿244,750
ค่างวด ฿22,231.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿266,981.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿244,750
ค่างวด ฿17,132.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿261,882.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿244,750
ค่างวด ฿14,073.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿258,823.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿293,700
ค่างวด ฿58,821.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿352,521.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿293,700
ค่างวด ฿30,267.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿323,967.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿293,700
ค่างวด ฿20,749.36
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿314,449.36
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿293,700
ค่างวด ฿15,990.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿309,690.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿293,700
ค่างวด ฿13,134.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿306,834.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿342,650
ค่างวด ฿54,620.04
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿397,270.04
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿342,650
ค่างวด ฿28,105.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿370,755.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿342,650
ค่างวด ฿19,267.26
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿361,917.26
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿342,650
ค่างวด ฿14,848.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿357,498.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿979,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿342,650
ค่างวด ฿12,196.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿354,846.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

EL ฿1.08 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿215,800
ค่างวด ฿74,091.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿289,891.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿215,800
ค่างวด ฿38,124.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿253,924.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿215,800
ค่างวด ฿26,135.78
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿241,935.78
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿215,800
ค่างวด ฿20,141.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿235,941.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿215,800
ค่างวด ฿16,544.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿232,344.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿269,750
ค่างวด ฿69,460.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿339,210.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿269,750
ค่างวด ฿35,741.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿305,491.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿269,750
ค่างวด ฿24,502.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿294,252.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿269,750
ค่างวด ฿18,882.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿288,632.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿269,750
ค่างวด ฿15,510.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿285,260.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿323,700
ค่างวด ฿64,829.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿388,529.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿323,700
ค่างวด ฿33,359.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿357,059.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿323,700
ค่างวด ฿22,868.81
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿346,568.81
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿323,700
ค่างวด ฿17,623.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿341,323.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿323,700
ค่างวด ฿14,476.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿338,176.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿377,650
ค่างวด ฿60,199.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿437,849.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿377,650
ค่างวด ฿30,976.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿408,626.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿377,650
ค่างวด ฿21,235.32
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿398,885.32
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿377,650
ค่างวด ฿16,364.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿394,014.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.08 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿377,650
ค่างวด ฿13,442.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿391,092.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

RS ฿1.18 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿235,800
ค่างวด ฿80,958
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿316,758
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿235,800
ค่างวด ฿41,658
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿277,458
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿235,800
ค่างวด ฿28,558
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿264,358
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿235,800
ค่างวด ฿22,008
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿257,808
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿235,800
ค่างวด ฿18,078
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿253,878
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿294,750
ค่างวด ฿75,898.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿370,648.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿294,750
ค่างวด ฿39,054.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿333,804.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿294,750
ค่างวด ฿26,773.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿321,523.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿294,750
ค่างวด ฿20,632.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿315,382.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿294,750
ค่างวด ฿16,948.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿311,698.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿353,700
ค่างวด ฿70,838.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿424,538.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿353,700
ค่างวด ฿36,450.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿390,150.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿353,700
ค่างวด ฿24,988.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿378,688.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿353,700
ค่างวด ฿19,257
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿372,957
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿353,700
ค่างวด ฿15,818.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿369,518.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿412,650
ค่างวด ฿65,778.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿478,428.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿412,650
ค่างวด ฿33,847.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿446,497.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿412,650
ค่างวด ฿23,203.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿435,853.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿412,650
ค่างวด ฿17,881.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿430,531.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.18 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿412,650
ค่างวด ฿14,688.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿427,338.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

ฮอนด้า HR-V e:HEV Variants Price in Bangkok

ฮอนด้า HR-V e:HEV ราคา in Bangkok starts from ฿979,000 for base variant E, while the top spec variant RS costs at ฿1.18 ล้าน. Visit your nearest ฮอนด้า HR-V e:HEV showroom in Bangkok for best offers. There are 3 ฮอนด้า HR-V e:HEV variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง
  • เบนซิน
ฮอนด้า HR-V e:HEV E
CVT, 5 seats, 1498 cc, 106 hp
฿979,000 (OTR) ดูข้อเสนอ
ฮอนด้า HR-V e:HEV EL
CVT, 5 seats, 1498 cc, 106 hp
฿1.08 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
ฮอนด้า HR-V e:HEV RS
CVT, 5 seats, 1498 cc, 106 hp
฿1.18 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ

ฮอนด้า HR-V e:HEV Loan Calculator

ดูว่าคุณสามารถซื้อรถในฝันของคุณได้หรือไม่ โดยใช้เครื่องคิดคำนวณสินเชื่อรถยนต์ที่ใช้งานง่ายของเรา.

Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI) RM 1368.7
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

แสดงความคิดเห็น

เปรียบเทียบ ฮอนด้า HR-V e:HEV กับ รถ ที่เหมือนกัน

ฮอนด้า HR-V e:HEV
ฮอนด้า HR-V e:HEV
฿979,000 - 1.18 ล้าน
HR-V e:HEV ราคาใน Bangkok
เอ็มจี ZS
เอ็มจี ZS
฿689,000 - 799,000
เอ็มจี ZS ราคาใน Bangkok
ซูบารุ ฟอเรสเตอร์
เอ็มจี HS
เอ็มจี HS
฿919,000 - 1.12 ล้าน
เอ็มจี HS ราคาใน Bangkok
มาสด้า CX-30
มาสด้า CX-30
฿989,000 - 1.2 ล้าน
มาสด้า CX-30 ราคาใน Bangkok
กำลังสูงสุด (พีเอส) 106
114
156
162
165
ปริมาตรกระบอกสูบ 1498
1498
1995
1490
1998
จำนวนที่นั่ง 5
5
5
5
5
ช่องจ่ายไฟสำรอง Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
เปรียบเทียบ

ตัวเลือกมากกว่านี้สำหรับรถใช้แล้ว

Used ฮอนด้า Cars for Sale

ค้นพบ ใหม่ รถ

  • เอสยูวี
  • เบนซิน
เอสยูวี รถ

ฮอนด้า รถ ยอดนิยม

  • เป็นที่นิยม
ฮอนด้า รถ

รีวิวผู้ใช้ของ ฮอนด้า HR-V e:HEV

แสดงความคิดเห็น
4/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 2 รีวิว
HR-V e:HEV reviews

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the Dimensions of ฮอนด้า HR-V e:HEV?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Engine Capacity of ฮอนด้า HR-V e:HEV?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in ฮอนด้า HR-V e:HEV price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of ฮอนด้า HR-V e:HEV?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the price of ฮอนด้า HR-V e:HEV?

Answer
author
HR-V e:HEV Questions

ราคา ฮอนด้า HR-V e:HEV ในเมืองใกล้เคียง

Anusawari ฿979,000 - 1.18 ล้าน
Bang Bamru ฿979,000 - 1.18 ล้าน
Bang Bon ฿979,000 - 1.18 ล้าน
Bang Kapi ฿979,000 - 1.18 ล้าน
Please start typing to search your city here

ดีลเลอร์ ฮอนด้า ที่ใกล้ที่สุด

ฮอนด้าดีลเลอร์ในBangkok
Get easy loan for your รถ EMI เริ่มจาก ฿16,834 /เดือน Get Loan ฮอนด้า HR-V e:HEV promotions
Get the exclusive offers on HR-V e:HEV SRP starting from ฿979,000 ดู กรกฎาคม ข้อเสนอ

เปรียบเทียบ

You can add 3 variants maximum*