แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต ฿8.6 ล้าน
เงินดาวน์ ฿1.72 ล้าน emi : ฿147,860 x 60
ดู พฤษภาคม ข้อเสนอ

แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต ราคาใน Bangkok

แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต price in the Thailand starts at ฿8.6 ล้าน. Check out the แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised แลนด์โรเวอร์ dealerships.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง

แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

3.0 AWD Dynamic SE Plus ฿8.6 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,719,800
ค่างวด ฿590,464.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,310,264.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,719,800
ค่างวด ฿303,831.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,023,631.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,719,800
ค่างวด ฿208,286.89
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,928,086.89
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,719,800
ค่างวด ฿160,514.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,880,314.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,719,800
ค่างวด ฿131,851.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,851,651.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,149,750
ค่างวด ฿553,560.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,703,310.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,149,750
ค่างวด ฿284,841.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,434,591.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,149,750
ค่างวด ฿195,268.96
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,345,018.96
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,149,750
ค่างวด ฿150,482.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,300,232.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,149,750
ค่างวด ฿123,610.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,273,360.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,579,700
ค่างวด ฿516,656.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,096,356.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,579,700
ค่างวด ฿265,852.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,845,552.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,579,700
ค่างวด ฿182,251.03
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,761,951.03
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,579,700
ค่างวด ฿140,450.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,720,150.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,579,700
ค่างวด ฿115,369.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,695,069.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,009,650
ค่างวด ฿479,752.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,489,402.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,009,650
ค่างวด ฿246,862.96
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,256,512.96
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,009,650
ค่างวด ฿169,233.1
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,178,883.1
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,009,650
ค่างวด ฿130,418.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,140,068.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿8.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,009,650
ค่างวด ฿107,129.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,116,779.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต Variants Price in Bangkok

แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต ราคา in Bangkok starts from ฿8.6 ล้าน for base variant 3.0 AWD Dynamic SE Plus, while the top spec variant costs at ฿8.6 ล้าน. Visit your nearest แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต showroom in Bangkok for best offers. There are 1 แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง
 • เบนซิน
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต 3.0 AWD Dynamic SE Plus
Automatic, 5 seats, 2996 cc, 510 hp
฿8.6 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ

แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต Loan Calculator

ดูว่าคุณสามารถซื้อรถในฝันของคุณได้หรือไม่ โดยใช้เครื่องคิดคำนวณสินเชื่อรถยนต์ที่ใช้งานง่ายของเรา.

Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI) RM 1368.7
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

แสดงความคิดเห็น

เปรียบเทียบ แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต กับ รถ ที่เหมือนกัน

แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต
เมอเซเดส-เบนซ์ GLS-Class
บีเอ็มดับเบิลยู X3 M
บีเอ็มดับเบิลยู X4 M
แลนด์โรเวอร์ Defender 90
กำลังสูงสุด (พีเอส) 510
286
480
480
249
ปริมาตรกระบอกสูบ 2996
2925
2993
2993
2997
จำนวนที่นั่ง 5
7
5
5
5
ช่องจ่ายไฟสำรอง Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
เปรียบเทียบ

ค้นพบ ใหม่ รถ

 • เอสยูวี
 • อัตโนมัติ
 • เบนซิน
 • 2000 Cc To 3000 Cc
เอสยูวี รถ
Automatic รถ
2000 Cc To 3000 Cc รถ

แลนด์โรเวอร์ รถ ยอดนิยม

 • เป็นที่นิยม
แลนด์โรเวอร์ รถ

รีวิวผู้ใช้ของ แลนด์โรเวอร์ Range Rover Sport

แสดงความคิดเห็น
4.5/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 2 รีวิว
 • เรียบหรู นั่งสบาย น่าใช้

  ดีไซน์ใหม่ เรียบหรู เครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริด...

  อ่านเพิ่มเติม
  B
  Borwornsit ส.ค. 07, 2023 สำหรับ แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต
 • รถคันนี้แรงกว่าคุณ

  ใช่ ฉันรู้ว่าคุณทำงานหนักและฉันก็เที่ยวหนัก...

  อ่านเพิ่มเติม
  P
  Prayut พ.ค. 09, 2022 สำหรับ แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต
เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต reviews

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Engine Capacity of แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Minimum DP I Need to pay to take home แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the Dimensions of แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต?

Answer
author
เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต Questions

ราคา แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต ในเมืองใกล้เคียง

Anusawari ฿8.6 ล้าน
Bang Bamru ฿8.6 ล้าน
Bang Bon ฿8.6 ล้าน
Bang Kapi ฿8.6 ล้าน
Please start typing to search your city here

ดีลเลอร์ แลนด์โรเวอร์ ที่ใกล้ที่สุด

แลนด์โรเวอร์ดีลเลอร์ในBangkok

วีดีโอ แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต

ดูวิดีโอล่าสุดเกี่ยวกับการออกแบบภายใน, ภายนอก, สมรรถนะ, การประหยัดน้ำมัน ฯลฯ ของ แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต

 • Range Rover Sport car review
  Range Rover Sport car review
  31 Jul, 2015 .
 • Range Rover Sport SVR drive review
  Range Rover Sport SVR drive review
  31 Jul, 2015 .
 • Range Rover Sport | First Drive Review | Autocar India
  Range Rover Sport | First Drive Review | Autocar India
  31 Jul, 2015 .
 • Mobil 1 Presents Great Car Great Road | Range Rover Sport | Autocar India
  Mobil 1 Presents Great Car Great Road | Range Rover Sport | Autocar India
  31 Jul, 2015 .
 • 2013 Range Rover Sport review - What Car?
  2013 Range Rover Sport review - What Car?
  31 Jul, 2015 .
เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต วิดีโอ

เปรียบเทียบ

You can add 3 variants maximum*