แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ ฿10 - 16 ล้าน
เงินดาวน์ ฿2 ล้าน emi : ฿171,934 x 60
ดู พฤษภาคม ข้อเสนอ

แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ ราคาใน Bangkok

แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ price in the Thailand starts at ฿10 ล้าน for the base variant and goes all the way up to ฿16 ล้าน for the top-spec variant เรนจ์ โรเวอร์ 3.0 AWD Autobiography LWB Plus Diesel. Check out the แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised แลนด์โรเวอร์ dealerships.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง

แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

3.0 AWD SE SWB Plus ฿10 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,999,800
ค่างวด ฿686,598
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,686,398
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,999,800
ค่างวด ฿353,298
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,353,098
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,999,800
ค่างวด ฿242,198
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,241,998
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,999,800
ค่างวด ฿186,648
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,186,448
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,999,800
ค่างวด ฿153,318
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,153,118
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,499,750
ค่างวด ฿643,685.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,143,435.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,499,750
ค่างวด ฿331,216.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,830,966.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,499,750
ค่างวด ฿227,060.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,726,810.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,499,750
ค่างวด ฿174,982.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,674,732.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,499,750
ค่างวด ฿143,735.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,643,485.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,700
ค่างวด ฿600,773.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,600,473.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,700
ค่างวด ฿309,135.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,308,835.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,700
ค่างวด ฿211,923.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,211,623.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,700
ค่างวด ฿163,317
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,163,017
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,700
ค่างวด ฿134,153.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,133,853.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,499,650
ค่างวด ฿557,860.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,057,510.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,499,650
ค่างวด ฿287,054.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,786,704.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,499,650
ค่างวด ฿196,785.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,696,435.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,499,650
ค่างวด ฿151,651.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,651,301.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿10 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,499,650
ค่างวด ฿124,570.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,624,220.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

3.0 AWD SE LWB Plus ฿10.5 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,099,800
ค่างวด ฿720,931.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,820,731.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,099,800
ค่างวด ฿370,964.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,470,764.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,099,800
ค่างวด ฿254,309.11
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,354,109.11
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,099,800
ค่างวด ฿195,981.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,295,781.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,099,800
ค่างวด ฿160,984.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,260,784.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,624,750
ค่างวด ฿675,873.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,300,623.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,624,750
ค่างวด ฿347,779.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,972,529.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,624,750
ค่างวด ฿238,414.79
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,863,164.79
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,624,750
ค่างวด ฿183,732.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,808,482.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,624,750
ค่างวด ฿150,923.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,775,673.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,149,700
ค่างวด ฿630,814.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,780,514.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,149,700
ค่างวด ฿324,594.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,474,294.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,149,700
ค่างวด ฿222,520.47
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,372,220.47
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,149,700
ค่างวด ฿171,483.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,321,183.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,149,700
ค่างวด ฿140,861.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,290,561.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,674,650
ค่างวด ฿585,756.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,260,406.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,674,650
ค่างวด ฿301,408.79
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,976,058.79
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,674,650
ค่างวด ฿206,626.15
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,881,276.15
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,674,650
ค่างวด ฿159,234.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,833,884.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿10.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,674,650
ค่างวด ฿130,800.04
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,805,450.04
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

3.0 AWD HSE LWB Plus ฿12 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,399,800
ค่างวด ฿823,931.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,223,731.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,399,800
ค่างวด ฿423,964.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,823,764.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,399,800
ค่างวด ฿290,642.44
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,690,442.44
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,399,800
ค่างวด ฿223,981.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,623,781.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,399,800
ค่างวด ฿183,984.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,583,784.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,750
ค่างวด ฿772,435.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,772,185.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,750
ค่างวด ฿397,466.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,397,216.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,750
ค่างวด ฿272,477.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,272,227.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,750
ค่างวด ฿209,982.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,209,732.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,750
ค่างวด ฿172,485.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,172,235.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,599,700
ค่างวด ฿720,939.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,320,639.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,599,700
ค่างวด ฿370,969.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,970,669.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,599,700
ค่างวด ฿254,312.14
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,854,012.14
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,599,700
ค่างวด ฿195,983.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,795,683.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,599,700
ค่างวด ฿160,986.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,760,686.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,199,650
ค่างวด ฿669,444.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,869,094.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,199,650
ค่างวด ฿344,471.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,544,121.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,199,650
ค่างวด ฿236,146.99
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,435,796.99
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,199,650
ค่างวด ฿181,984.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,381,634.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,199,650
ค่างวด ฿149,487.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,349,137.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

3.0 AWD Autobiography LWB Plus ฿12 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,399,800
ค่างวด ฿823,931.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,223,731.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,399,800
ค่างวด ฿423,964.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,823,764.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,399,800
ค่างวด ฿290,642.44
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,690,442.44
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,399,800
ค่างวด ฿223,981.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,623,781.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,399,800
ค่างวด ฿183,984.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,583,784.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,750
ค่างวด ฿772,435.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,772,185.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,750
ค่างวด ฿397,466.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,397,216.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,750
ค่างวด ฿272,477.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,272,227.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,750
ค่างวด ฿209,982.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,209,732.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,999,750
ค่างวด ฿172,485.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,172,235.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,599,700
ค่างวด ฿720,939.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,320,639.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,599,700
ค่างวด ฿370,969.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,970,669.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,599,700
ค่างวด ฿254,312.14
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,854,012.14
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,599,700
ค่างวด ฿195,983.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,795,683.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,599,700
ค่างวด ฿160,986.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,760,686.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,199,650
ค่างวด ฿669,444.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,869,094.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,199,650
ค่างวด ฿344,471.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,544,121.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,199,650
ค่างวด ฿236,146.99
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,435,796.99
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,199,650
ค่างวด ฿181,984.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,381,634.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,199,650
ค่างวด ฿149,487.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,349,137.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

3.0 AWD Autobiography LWB Plus Diesel ฿16 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,199,800
ค่างวด ฿1,098,598
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,298,398
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,199,800
ค่างวด ฿565,298
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,765,098
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,199,800
ค่างวด ฿387,531.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,587,331.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,199,800
ค่างวด ฿298,648
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,498,448
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,199,800
ค่างวด ฿245,318
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,445,118
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,999,750
ค่างวด ฿1,029,935.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿5,029,685.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,999,750
ค่างวด ฿529,966.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,529,716.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,999,750
ค่างวด ฿363,310.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,363,060.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,999,750
ค่างวด ฿279,982.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,279,732.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,999,750
ค่างวด ฿229,985.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,229,735.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,799,700
ค่างวด ฿961,273.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿5,760,973.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,799,700
ค่างวด ฿494,635.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿5,294,335.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,799,700
ค่างวด ฿339,089.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿5,138,789.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,799,700
ค่างวด ฿261,317
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿5,061,017
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿4,799,700
ค่างวด ฿214,653.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿5,014,353.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿5,599,650
ค่างวด ฿892,610.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿6,492,260.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿5,599,650
ค่างวด ฿459,304.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿6,058,954.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿5,599,650
ค่างวด ฿314,869.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿5,914,519.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿5,599,650
ค่างวด ฿242,651.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿5,842,301.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿16 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿5,599,650
ค่างวด ฿199,320.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿5,798,970.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ Variants Price in Bangkok

แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ ราคา in Bangkok starts from ฿10 ล้าน for base variant 3.0 AWD SE SWB Plus, while the top spec variant 3.0 AWD Autobiography LWB Plus Diesel costs at ฿16 ล้าน. Visit your nearest แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ showroom in Bangkok for best offers. There are 5 แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง
 • ทั้งหมด
 • เบนซิน
 • ดีเซล
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ 3.0 AWD SE SWB Plus
Automatic, 5 seats, 2996 cc, 440 hp
฿10 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ 3.0 AWD SE LWB Plus
Automatic, 5 seats, 2996 cc, 440 hp
฿10.5 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ 3.0 AWD HSE LWB Plus
Automatic, 5 seats, 2996 cc, 440 hp
฿12 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ 3.0 AWD Autobiography LWB Plus
Automatic, 5 seats, 2997 cc, 460 hp
฿12 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ 3.0 AWD Autobiography LWB Plus Diesel
Automatic, 5 seats, 2997 cc, 350 hp
฿16 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
ดูตัวเลือกสินค้าเพิ่มเติม
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ 3.0 AWD SE SWB Plus
Automatic, 5 seats, 2996 cc, 440 hp
฿10 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ 3.0 AWD SE LWB Plus
Automatic, 5 seats, 2996 cc, 440 hp
฿10.5 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ 3.0 AWD HSE LWB Plus
Automatic, 5 seats, 2996 cc, 440 hp
฿12 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ 3.0 AWD Autobiography LWB Plus
Automatic, 5 seats, 2997 cc, 460 hp
฿12 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
ดูตัวเลือกสินค้าเพิ่มเติม
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ 3.0 AWD Autobiography LWB Plus Diesel
Automatic, 5 seats, 2997 cc, 350 hp
฿16 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ

แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ Loan Calculator

ดูว่าคุณสามารถซื้อรถในฝันของคุณได้หรือไม่ โดยใช้เครื่องคิดคำนวณสินเชื่อรถยนต์ที่ใช้งานง่ายของเรา.

Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI) RM 1368.7
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

แสดงความคิดเห็น

เปรียบเทียบ แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ กับ รถ ที่เหมือนกัน

แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์
เมอเซเดส-เบนซ์ GLS-Class
ออดี้ RS Q8
แลนด์โรเวอร์ Defender 90
แลนด์โรเวอร์ Defender 110
กำลังสูงสุด (พีเอส) 440
286
608
249
404
ปริมาตรกระบอกสูบ 2996
2925
3996
2997
1997
จำนวนที่นั่ง 5
7
5
5
7
ช่องจ่ายไฟสำรอง Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
เปรียบเทียบ

ค้นพบ ใหม่ รถ

 • เอสยูวี
 • อัตโนมัติ
 • ดีเซล
 • 2000 Cc To 3000 Cc
เอสยูวี รถ
2000 Cc To 3000 Cc รถ

แลนด์โรเวอร์ รถ ยอดนิยม

 • เป็นที่นิยม
แลนด์โรเวอร์ รถ

รีวิวผู้ใช้ของ แลนด์โรเวอร์ Range Rover

แสดงความคิดเห็น
4.5/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 2 รีวิว
เรนจ์ โรเวอร์ reviews

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Engine Capacity of แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Minimum DP I Need to pay to take home แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the Dimensions of แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์?

Answer
author
เรนจ์ โรเวอร์ Questions

ราคา แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ ในเมืองใกล้เคียง

Anusawari ฿10 - 16 ล้าน
Bang Bamru ฿10 - 16 ล้าน
Bang Bon ฿10 - 16 ล้าน
Bang Kapi ฿10 - 16 ล้าน
Please start typing to search your city here

ดีลเลอร์ แลนด์โรเวอร์ ที่ใกล้ที่สุด

แลนด์โรเวอร์ดีลเลอร์ในBangkok

วีดีโอ แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์

ดูวิดีโอล่าสุดเกี่ยวกับการออกแบบภายใน, ภายนอก, สมรรถนะ, การประหยัดน้ำมัน ฯลฯ ของ แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์

 • 2014 Range Rover Sport V8 0-100km/h and engine sound
  2014 Range Rover Sport V8 0-100km/h and engine sound
  31 Jul, 2015 .
 • 2013 Land Rover Range Rover | Comprehensive Review | Autocar India
  2013 Land Rover Range Rover | Comprehensive Review | Autocar India
  31 Jul, 2015 .
 • Land Rover Range Rover 4x4 expert car review
  Land Rover Range Rover 4x4 expert car review
  31 Jul, 2015 .
 • Land Rover Range Rover SUV 2003 - 2013 expert car review
  Land Rover Range Rover SUV 2003 - 2013 expert car review
  31 Jul, 2015 .
 • 2014 Range Rover Evoque Si4 (9-speed) 0-100km/h & engine sound
  2014 Range Rover Evoque Si4 (9-speed) 0-100km/h & engine sound
  31 Jul, 2015 .
เรนจ์ โรเวอร์ วิดีโอ

เปรียบเทียบ

You can add 3 variants maximum*