ฮอนด้า แจ๊ส
ฮอนด้า แจ๊ส ฿555,000 - 754,000
เงินดาวน์ ฿111,000 emi : ฿9,543 x 60

ฮอนด้า แจ๊ส ราคาใน Bangkok

ฮอนด้า แจ๊ส price in the Thailand starts at ฿555,000 for the base variant and goes all the way up to ฿754,000 for the top-spec variant แจ๊ส อาร์เอส พลัส ซีวีที. Check out the ฮอนด้า แจ๊ส variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised ฮอนด้า dealerships.

อ่านเพิ่มเติม Read Less

ฮอนด้า แจ๊ส Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

เอส เกียร์ธรรมดา ฿555,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,000
ค่างวด ฿38,110
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿149,110
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,000
ค่างวด ฿19,610
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿130,610
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,000
ค่างวด ฿13,443.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿124,443.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,000
ค่างวด ฿10,360
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿121,360
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿111,000
ค่างวด ฿8,510
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿119,510
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿138,750
ค่างวด ฿35,728.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿174,478.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿138,750
ค่างวด ฿18,384.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿157,134.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿138,750
ค่างวด ฿12,603.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿151,353.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿138,750
ค่างวด ฿9,712.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿148,462.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿138,750
ค่างวด ฿7,978.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿146,728.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿166,500
ค่างวด ฿33,346.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿199,846.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿166,500
ค่างวด ฿17,158.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿183,658.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿166,500
ค่างวด ฿11,762.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿178,262.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿166,500
ค่างวด ฿9,065
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿175,565
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿166,500
ค่างวด ฿7,446.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿173,946.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿194,250
ค่างวด ฿30,964.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿225,214.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿194,250
ค่างวด ฿15,933.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿210,183.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿194,250
ค่างวด ฿10,922.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿205,172.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿194,250
ค่างวด ฿8,417.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿202,667.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿555,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿194,250
ค่างวด ฿6,914.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿201,164.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

เอส ซีวีที ฿594,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿118,800
ค่างวด ฿40,788
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿159,588
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿118,800
ค่างวด ฿20,988
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿139,788
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿118,800
ค่างวด ฿14,388
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿133,188
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿118,800
ค่างวด ฿11,088
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿129,888
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿118,800
ค่างวด ฿9,108
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿127,908
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿148,500
ค่างวด ฿38,238.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿186,738.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿148,500
ค่างวด ฿19,676.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿168,176.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿148,500
ค่างวด ฿13,488.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿161,988.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿148,500
ค่างวด ฿10,395
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿158,895
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿148,500
ค่างวด ฿8,538.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿157,038.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿178,200
ค่างวด ฿35,689.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿213,889.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿178,200
ค่างวด ฿18,364.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿196,564.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿178,200
ค่างวด ฿12,589.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿190,789.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿178,200
ค่างวด ฿9,702
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿187,902
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿178,200
ค่างวด ฿7,969.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿186,169.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿207,900
ค่างวด ฿33,140.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿241,040.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿207,900
ค่างวด ฿17,052.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿224,952.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿207,900
ค่างวด ฿11,690.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿219,590.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿207,900
ค่างวด ฿9,009
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿216,909
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿594,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿207,900
ค่างวด ฿7,400.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿215,300.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

วี ซีวีที ฿654,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿130,800
ค่างวด ฿44,908
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿175,708
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿130,800
ค่างวด ฿23,108
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿153,908
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿130,800
ค่างวด ฿15,841.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿146,641.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿130,800
ค่างวด ฿12,208
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿143,008
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿130,800
ค่างวด ฿10,028
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿140,828
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿163,500
ค่างวด ฿42,101.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿205,601.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿163,500
ค่างวด ฿21,663.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿185,163.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿163,500
ค่างวด ฿14,851.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿178,351.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿163,500
ค่างวด ฿11,445
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿174,945
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿163,500
ค่างวด ฿9,401.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿172,901.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿196,200
ค่างวด ฿39,294.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿235,494.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿196,200
ค่างวด ฿20,219.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿216,419.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿196,200
ค่างวด ฿13,861.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿210,061.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿196,200
ค่างวด ฿10,682
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿206,882
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿196,200
ค่างวด ฿8,774.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿204,974.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿228,900
ค่างวด ฿36,487.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿265,387.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿228,900
ค่างวด ฿18,775.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿247,675.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿228,900
ค่างวด ฿12,871.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿241,771.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿228,900
ค่างวด ฿9,919
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿238,819
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿654,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿228,900
ค่างวด ฿8,147.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿237,047.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

วี พลัส ซีวีที ฿694,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿138,800
ค่างวด ฿47,654.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿186,454.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿138,800
ค่างวด ฿24,521.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿163,321.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿138,800
ค่างวด ฿16,810.22
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿155,610.22
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿138,800
ค่างวด ฿12,954.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿151,754.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿138,800
ค่างวด ฿10,641.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿149,441.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿173,500
ค่างวด ฿44,676.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿218,176.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿173,500
ค่างวด ฿22,988.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿196,488.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿173,500
ค่างวด ฿15,759.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿189,259.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿173,500
ค่างวด ฿12,145
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿185,645
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿173,500
ค่างวด ฿9,976.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿183,476.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿208,200
ค่างวด ฿41,697.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿249,897.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿208,200
ค่างวด ฿21,456.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿229,656.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿208,200
ค่างวด ฿14,708.94
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿222,908.94
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿208,200
ค่างวด ฿11,335.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿219,535.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿208,200
ค่างวด ฿9,311.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿217,511.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿242,900
ค่างวด ฿38,719.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿281,619.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿242,900
ค่างวด ฿19,923.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿262,823.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿242,900
ค่างวด ฿13,658.31
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿256,558.31
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿242,900
ค่างวด ฿10,525.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿253,425.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿694,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿242,900
ค่างวด ฿8,646.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿251,546.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

อาร์เอส ซีวีที ฿739,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,800
ค่างวด ฿50,744.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿198,544.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,800
ค่างวด ฿26,111.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿173,911.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,800
ค่างวด ฿17,900.22
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿165,700.22
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,800
ค่างวด ฿13,794.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿161,594.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,800
ค่างวด ฿11,331.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿159,131.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿184,750
ค่างวด ฿47,573.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿232,323.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿184,750
ค่างวด ฿24,479.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿209,229.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿184,750
ค่างวด ฿16,781.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿201,531.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿184,750
ค่างวด ฿12,932.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿197,682.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿184,750
ค่างวด ฿10,623.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿195,373.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿221,700
ค่างวด ฿44,401.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿266,101.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿221,700
ค่างวด ฿22,847.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿244,547.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿221,700
ค่างวด ฿15,662.69
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿237,362.69
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿221,700
ค่างวด ฿12,070.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿233,770.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿221,700
ค่างวด ฿9,914.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿231,614.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿258,650
ค่างวด ฿41,230.04
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿299,880.04
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿258,650
ค่างวด ฿21,215.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿279,865.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿258,650
ค่างวด ฿14,543.93
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿273,193.93
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿258,650
ค่างวด ฿11,208.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿269,858.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿739,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿258,650
ค่างวด ฿9,206.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿267,856.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

อาร์เอส พลัส ซีวีที ฿754,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿150,800
ค่างวด ฿51,774.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿202,574.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿150,800
ค่างวด ฿26,641.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿177,441.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿150,800
ค่างวด ฿18,263.56
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿169,063.56
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿150,800
ค่างวด ฿14,074.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿164,874.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿150,800
ค่างวด ฿11,561.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿162,361.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿188,500
ค่างวด ฿48,538.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿237,038.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿188,500
ค่างวด ฿24,976.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿213,476.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿188,500
ค่างวด ฿17,122.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿205,622.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿188,500
ค่างวด ฿13,195
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿201,695
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿188,500
ค่างวด ฿10,838.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿199,338.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿226,200
ค่างวด ฿45,302.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿271,502.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿226,200
ค่างวด ฿23,311.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿249,511.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿226,200
ค่างวด ฿15,980.61
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿242,180.61
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿226,200
ค่างวด ฿12,315.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿238,515.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿226,200
ค่างวด ฿10,116.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿236,316.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿263,900
ค่างวด ฿42,066.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿305,966.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿263,900
ค่างวด ฿21,646.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿285,546.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿263,900
ค่างวด ฿14,839.14
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿278,739.14
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿263,900
ค่างวด ฿11,435.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿275,335.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿754,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿263,900
ค่างวด ฿9,393.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿273,293.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

ฮอนด้า แจ๊ส Variants Price in Bangkok

ฮอนด้า แจ๊ส ราคา in Bangkok starts from ฿555,000 for base variant เอส เกียร์ธรรมดา, while the top spec variant อาร์เอส พลัส ซีวีที costs at ฿754,000 . Visit your nearest ฮอนด้า แจ๊ส showroom in Bangkok for best offers. There are 6 ฮอนด้า แจ๊ส variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม Read Less
 • เบนซิน

ฮอนด้า แจ๊ส Loan Calculator

Find out if you can afford your dream car using our user friendly car loan calculator.

20%
25.0%
Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI)
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

ระยะเวลาและเงื่อนไข* แสดงความคิดเห็น

ค้นพบ ใหม่ รถ

 • Hatchback
 • เบนซิน

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in ฮอนด้า แจ๊ส price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of ฮอนด้า แจ๊ส?

Answer
author
แจ๊ส Questions

ราคา ฮอนด้า แจ๊ส ในเมืองใกล้เคียง

Hat Yai ฿555,000 - 754,000
Khon Kaen ฿555,000 - 754,000
Ko Samui ฿555,000 - 754,000
Mueang Chiang Mai ฿555,000 - 754,000
Please start typing to search your city here

ลิสต์ราคา ฮอนด้า รถ ยอดนิยม

 • เป็นที่นิยม

เปรียบเทียบ ฮอนด้า แจ๊ส กับ รถ ที่เหมือนกัน

รีวิวผู้ใช้ของ ฮอนด้า แจ๊ส

แสดงความคิดเห็น
4/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 3 รีวิว
แจ๊ส reviews

ข่าวและรีวิวเกี่ยวกับยานยนต์

 • News แจ๊ส
 • Render Honda Jazz 2020 แฮทช์แบ็ครุ่นนิยมของคนทั่วโลก
  Render Honda Jazz 2020 แฮทช์แบ็ครุ่นนิยมของคนทั่วโลก

  หลังจากมีภาพหลุดว่าที่ Honda Jazz ใหม่ ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ ทางเว็บไซต์สื่อรถยนต์ชื่อดังจากมาเลเซีย Paultan.org ก็ได้รีบสร้างภาพเรนเดอร์รถใหม่ ออกมาให้ดูกันก่อนที่จะได้พบเจอเวอร์ชั่นขายจริงช่วงปลายปีนี้ ใครที่อยากให้แจ๊สใหม่มีรูปร่างหน้าตาออกไปทางแนวสปอร์ตเข้มข้นกว่าโมเดลปัจจุบัน คงต้องบอกว่าอาจมีแนวโน้มจะไม่ได้ตามที่หวัง เนื่องจากเมื่อดูภาพเรนเดอร์จะเห็นไฟหน้าแบบโปรเจ็คเตอร์ขนาดใหญ่ รวมถึงกระจกมองข้างที่ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งเล็กน้อย และลายเส้นตัวถังรถที่ดูเรียบง่ายกว่าโฉมปัจจุบัน นอกจากนี้ เมื่อวนไปดูที่ไฟท้ายแอลอีดี จากเดิมที่เป็นทรงแนวตั้งกลับกลายเป็นแนวนอนแทนซะอย่างนั้น ภายในสิ่งแรกที่สังเกตได้กระจกบานหน้ามีขนาดใหญ่กว่าเดิม โค้งมนรับกับเสาหลังคา A-pillar...

  อ่านเพิ่มเติม
  Abhishek Katariya, พ.ค. 10, 2019
 • ภาพร่าง Honda Jazz  ใหม่ เป็นร่างครอสโอเวอร์
  ภาพร่าง Honda Jazz ใหม่ เป็นร่างครอสโอเวอร์

  แม้ว่าใกล้จะเปิดตัวเต็มแก่ แต่หลายสื่อก็ยังไม่มีใครได้ข้อมูลว่าที่รถยนต์   Honda Jazz ใหม่ออกมาว่า รถรุ่นนี้น่าจะมีการออกแบบอย่างไร หน้าตาอย่างไร บ้าง แต่ล่าสุด รายงานจากต่างประเทศชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูง ที่  Honda Jazz ใหม่ จะเปิดตะวเป็นทรวดมรงอเนกประสงค์ แทนทาจะเป็นเก๋งเหมือนเดิม โดยภาพเรนเดอร์จากสื่อในญี่ปุ่นที่ ออกมาล่าสุด เปิดเผยว่าอาจจะกลายเป็นอเนกประสงค์ หรืออย่างน้อยออกมาในทรงรถยกสูง...

  อ่านเพิ่มเติม
  Abhishek Katariya, ส.ค. 31, 2018
 • Honda Jazz คว้าตำแหน่งสุดยอดความปลอดภัยประจำปี 2015 ในกลุ่มรถยนต์เล็กจาก Euro NCAP
  Honda Jazz คว้าตำแหน่งสุดยอดความปลอดภัยประจำปี 2015 ในกลุ่มรถยนต์เล็กจาก Euro NCAP

  BANGKOK: Honda Jazz รถยนต์คอมแพคขนาดเล็ก 5 ประตูรุ่นจำหน่ายในยุโรป ได้รับรางวัลสุดยอดความปลอดภัย Best in Class Award ประจำปี 2015 จากสถาบันความปลอดภัยในภูมิภาคยุโรปหรือ Euro NCAP โดยจากการทดสอบ Honda Jazz สามารถทำคะแนนสูงสุดในกลุ่มรถประเภท...

  อ่านเพิ่มเติม
  Sahil Miglani, ม.ค. 19, 2016
 • ฮอนด้า (Honda) เปิดตัวรถเวอร์ชั่นลิมิเต็ดอิดิชั่น (Limited Edition) 4 รุ่น สุดนิยม
  ฮอนด้า (Honda) เปิดตัวรถเวอร์ชั่นลิมิเต็ดอิดิชั่น (Limited Edition) 4 รุ่น สุดนิยม

  BANGKOK: ฮอนด้า (Honda) เผยรถ 4 รุ่นสุดนิยม ในเวอร์ชั่นลิมิเต็ดอิดิชั่นทั่วโลกรุ่นแรก คือ ฮอนด้า แจ๊ส (Honda Jazz) เวอร์ชั่นลิมิเต็ดอิดิชั่น โดยมีความแตกต่างจากรุ่นธรรมดาตรงที่สปอยเลอร์หลัง, ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว ยังรวมถึงการปรับเปลี่ยนคันเร่งให้เป็นแบบอัลลอยสไตล์สปอร์ต ทั้งมีตราสัญลักษณ์แบบพิเศษ และมีสีตัวรถให้เลือกถึง...

  อ่านเพิ่มเติม
  Heena Manwani, ก.ย. 09, 2015
 • Honda Jazz เตรียมกลับคืนสู่ตำแหน่งเจ้าถนนในประเทศไทย
  Honda Jazz เตรียมกลับคืนสู่ตำแหน่งเจ้าถนนในประเทศไทย

  BANGKOK: หลังจากที่มีการเปิดตัวในสยามเมืองยิ้มเป็นครั้งแรกในปี 2003 Honda Jazz ก็ได้สร้างประทับใจให้กับผู้ใช้งานมาอย่างต่อเนื่องด้วยสไตล์ที่ดูดี, เทคโนโลยีที่ทันสมัย และคุณสมบัติเพื่อความสะดวกสบาย ด้วยคุณสมบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกติดตั้งในห้องโดยสารทำให้ห้องมีที่กว้างขวาง รวมถึงมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูง เหตุผลข้างต้นทั้งหมดก็ทำให้แฮทช์แบคสุดพรีเมี่ยมจากแบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นได้ครองใจผู้ใช้งานในประเทศไทยได้ ทำให้ Honda Jazz ว่าเป็นหนึ่งในแฮทช์แบคชั้นนำในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แม้ว่าปีที่ผ่านมายอดขายของ Honda Jazz จะไม่สูงมาก...

  อ่านเพิ่มเติม
  Sahil Miglani, ก.ย. 08, 2015
 • แจ๊ส รถ News
แจ๊ส รถ News

วีดีโอ ฮอนด้า แจ๊ส

ดูวิดีโอล่าสุดเกี่ยวกับการออกแบบภายใน, ภายนอก, สมรรถนะ, การประหยัดน้ำมัน ฯลฯ ของ ฮอนด้า แจ๊ส

 • Honda Jazz hatchback review - CarBuyer
  Honda Jazz hatchback review - CarBuyer
  31 Jul, 2015 .
 • 2015 Honda Jazz
  2015 Honda Jazz
  31 Jul, 2015 .
 • 2012 Honda Jazz review - What Car?
  2012 Honda Jazz review - What Car?
  31 Jul, 2015 .
 • 2014 Honda Jazz 1.5 V Malaysia Walk-Around - paultan.org
  2014 Honda Jazz 1.5 V Malaysia Walk-Around - paultan.org
  31 Jul, 2015 .
 • 2015 Honda Jazz 1.5V Start-Up, Full Vehicle Tour and Quick Drive
  2015 Honda Jazz 1.5V Start-Up, Full Vehicle Tour and Quick Drive
  31 Jul, 2015 .
ดูวิดีโอทั้งหมด แจ๊ส