ออดี้ RS 6 Avant
ออดี้ RS 6 Avant ฿10.2 - 11.28 ล้าน
เงินดาวน์ ฿2.04 ล้าน emi : ฿175,390 x 60
ดู เมษายน ข้อเสนอ

ออดี้ RS 6 Avant ราคาใน Bangkok

ออดี้ RS 6 Avant price in the Thailand starts at ฿10.2 ล้าน for the base variant and goes all the way up to ฿11.28 ล้าน for the top-spec variant RS 6 Avant Quattro Performance. Check out the ออดี้ RS 6 Avant variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised ออดี้ dealerships.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง

ออดี้ RS 6 Avant Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

Quattro ฿10.2 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,040,000
ค่างวด ฿700,400
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,740,400
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,040,000
ค่างวด ฿360,400
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,400,400
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,040,000
ค่างวด ฿247,066.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,287,066.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,040,000
ค่างวด ฿190,400
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,230,400
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,040,000
ค่างวด ฿156,400
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,196,400
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,550,000
ค่างวด ฿656,625
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,206,625
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,550,000
ค่างวด ฿337,875
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,887,875
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,550,000
ค่างวด ฿231,625
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,781,625
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,550,000
ค่างวด ฿178,500
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,728,500
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,550,000
ค่างวด ฿146,625
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,696,625
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,060,000
ค่างวด ฿612,850
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,672,850
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,060,000
ค่างวด ฿315,350
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,375,350
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,060,000
ค่างวด ฿216,183.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,276,183.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,060,000
ค่างวด ฿166,600
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,226,600
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,060,000
ค่างวด ฿136,850
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,196,850
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,570,000
ค่างวด ฿569,075
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,139,075
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,570,000
ค่างวด ฿292,825
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,862,825
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,570,000
ค่างวด ฿200,741.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,770,741.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,570,000
ค่างวด ฿154,700
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,724,700
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿10.2 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,570,000
ค่างวด ฿127,075
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,697,075
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

Quattro Performance ฿11.28 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,256,000
ค่างวด ฿774,560
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,030,560
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,256,000
ค่างวด ฿398,560
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,654,560
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,256,000
ค่างวด ฿273,226.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,529,226.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,256,000
ค่างวด ฿210,560
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,466,560
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,256,000
ค่างวด ฿172,960
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,428,960
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,820,000
ค่างวด ฿726,150
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,546,150
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,820,000
ค่างวด ฿373,650
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,193,650
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,820,000
ค่างวด ฿256,150
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,076,150
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,820,000
ค่างวด ฿197,400
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,017,400
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿2,820,000
ค่างวด ฿162,150
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿2,982,150
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,384,000
ค่างวด ฿677,740
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,061,740
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,384,000
ค่างวด ฿348,740
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,732,740
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,384,000
ค่างวด ฿239,073.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,623,073.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,384,000
ค่างวด ฿184,240
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,568,240
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,384,000
ค่างวด ฿151,340
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿3,535,340
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,948,000
ค่างวด ฿629,330
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,577,330
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,948,000
ค่างวด ฿323,830
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,271,830
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,948,000
ค่างวด ฿221,996.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,169,996.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,948,000
ค่างวด ฿171,080
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,119,080
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿11.28 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿3,948,000
ค่างวด ฿140,530
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿4,088,530
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

ออดี้ RS 6 Avant Variants Price in Bangkok

ออดี้ RS 6 Avant ราคา in Bangkok starts from ฿10.2 ล้าน for base variant Quattro, while the top spec variant Quattro Performance costs at ฿11.28 ล้าน. Visit your nearest ออดี้ RS 6 Avant showroom in Bangkok for best offers. There are 2 ออดี้ RS 6 Avant variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง
  • เบนซิน
ออดี้ RS 6 Avant Quattro
Automatic, 5 seats, 3996 cc, 608 hp
฿10.2 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
ออดี้ RS 6 Avant Quattro Performance
Automatic, 5 seats, 3996 cc, 639 hp
฿11.28 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ

ออดี้ RS 6 Avant Loan Calculator

ดูว่าคุณสามารถซื้อรถในฝันของคุณได้หรือไม่ โดยใช้เครื่องคิดคำนวณสินเชื่อรถยนต์ที่ใช้งานง่ายของเรา.

Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI) RM 1368.7
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

แสดงความคิดเห็น

เปรียบเทียบ ออดี้ RS 6 Avant กับ รถ ที่เหมือนกัน

ตัวเลือกมากกว่านี้สำหรับรถใช้แล้ว

Used ออดี้ Cars for Sale

ค้นพบ ใหม่ รถ

  • อัตโนมัติ
  • เบนซิน
  • 3000 Cc And Above
Petrol รถ

ออดี้ รถ ยอดนิยม

  • เป็นที่นิยม
ออดี้ รถ

รีวิวผู้ใช้ของ ออดี้ RS 6 Avant

แสดงความคิดเห็น
4/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 3 รีวิว
RS 6 Avant reviews

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Engine Capacity of ออดี้ RS 6 Avant?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in ออดี้ RS 6 Avant price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of ออดี้ RS 6 Avant?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Minimum DP I Need to pay to take home ออดี้ RS 6 Avant?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the Dimensions of ออดี้ RS 6 Avant?

Answer
author
RS 6 Avant Questions

ราคา ออดี้ RS 6 Avant ในเมืองใกล้เคียง

Anusawari ฿10.2 - 11.28 ล้าน
Bang Bamru ฿10.2 - 11.28 ล้าน
Bang Bon ฿10.2 - 11.28 ล้าน
Bang Kapi ฿10.2 - 11.28 ล้าน
Please start typing to search your city here
Get easy loan for your รถ EMI เริ่มจาก ฿175,390 /เดือน Get Loan ออดี้ RS 6 Avant promotions
Get the exclusive offers on RS 6 Avant SRP starting from ฿10.2 ล้าน ดู เมษายน ข้อเสนอ

เปรียบเทียบ

You can add 3 variants maximum*