ออดี้ A5 Sportback
ออดี้ A5 Sportback ฿3.3 - 4.3 ล้าน
เงินดาวน์ ฿659,800 emi : ฿56,726 x 60
ดู เมษายน ข้อเสนอ

ออดี้ A5 Sportback ราคาใน Bangkok

ออดี้ A5 Sportback price in the Thailand starts at ฿3.3 ล้าน for the base variant and goes all the way up to ฿4.3 ล้าน for the top-spec variant A5 Sportback 45 TFSI Quattro S Line. Check out the ออดี้ A5 Sportback variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised ออดี้ dealerships.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง

ออดี้ A5 Sportback Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

40 TFSI ฿3.3 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿659,800
ค่างวด ฿226,531.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿886,331.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿659,800
ค่างวด ฿116,564.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿776,364.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿659,800
ค่างวด ฿79,909.11
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿739,709.11
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿659,800
ค่างวด ฿61,581.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿721,381.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿659,800
ค่างวด ฿50,584.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿710,384.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿824,750
ค่างวด ฿212,373.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,037,123.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿824,750
ค่างวด ฿109,279.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿934,029.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿824,750
ค่างวด ฿74,914.79
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿899,664.79
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿824,750
ค่างวด ฿57,732.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿882,482.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿824,750
ค่างวด ฿47,423.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿872,173.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿989,700
ค่างวด ฿198,214.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,187,914.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿989,700
ค่างวด ฿101,994.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,091,694.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿989,700
ค่างวด ฿69,920.47
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,059,620.47
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿989,700
ค่างวด ฿53,883.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,043,583.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿989,700
ค่างวด ฿44,261.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,033,961.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,154,650
ค่างวด ฿184,056.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,338,706.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,154,650
ค่างวด ฿94,708.79
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,249,358.79
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,154,650
ค่างวด ฿64,926.15
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,219,576.15
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,154,650
ค่างวด ฿50,034.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,204,684.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿3.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,154,650
ค่างวด ฿41,100.04
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,195,750.04
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

45 TFSI Quattro S Line ฿4.3 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿859,800
ค่างวด ฿295,198
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,154,998
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿859,800
ค่างวด ฿151,898
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,011,698
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿859,800
ค่างวด ฿104,131.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿963,931.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿859,800
ค่างวด ฿80,248
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿940,048
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿859,800
ค่างวด ฿65,918
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿925,718
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,074,750
ค่างวด ฿276,748.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,351,498.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,074,750
ค่างวด ฿142,404.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,217,154.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,074,750
ค่างวด ฿97,623.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,172,373.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,074,750
ค่างวด ฿75,232.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,149,982.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,074,750
ค่างวด ฿61,798.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,136,548.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,289,700
ค่างวด ฿258,298.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,547,998.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,289,700
ค่างวด ฿132,910.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,422,610.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,289,700
ค่างวด ฿91,114.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,380,814.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,289,700
ค่างวด ฿70,217
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,359,917
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,289,700
ค่างวด ฿57,678.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,347,378.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,504,650
ค่างวด ฿239,848.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,744,498.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,504,650
ค่างวด ฿123,417.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,628,067.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,504,650
ค่างวด ฿84,606.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,589,256.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,504,650
ค่างวด ฿65,201.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,569,851.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿4.3 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,504,650
ค่างวด ฿53,558.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,558,208.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

ออดี้ A5 Sportback Variants Price in Bangkok

ออดี้ A5 Sportback ราคา in Bangkok starts from ฿3.3 ล้าน for base variant 40 TFSI, while the top spec variant 45 TFSI Quattro S Line costs at ฿4.3 ล้าน. Visit your nearest ออดี้ A5 Sportback showroom in Bangkok for best offers. There are 2 ออดี้ A5 Sportback variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง
  • เบนซิน
ออดี้ A5 Sportback 40 TFSI
Automatic, 5 seats, 1984 cc, 190 hp
฿3.3 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
ออดี้ A5 Sportback 45 TFSI Quattro S Line
Automatic, 5 seats, 1984 cc, 252 hp
฿4.3 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ

ออดี้ A5 Sportback Loan Calculator

ดูว่าคุณสามารถซื้อรถในฝันของคุณได้หรือไม่ โดยใช้เครื่องคิดคำนวณสินเชื่อรถยนต์ที่ใช้งานง่ายของเรา.

Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI) RM 1368.7
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

แสดงความคิดเห็น

เปรียบเทียบ ออดี้ A5 Sportback กับ รถ ที่เหมือนกัน

บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 5 ซีดาน
จากัวร์ เอ็กซ์เอฟ
เลกซัส ไอเอส
เลกซัส ไอเอส
฿3.06 - 4.44 ล้าน
ไอเอส ราคาใน Bangkok
เมอเซเดส-เบนซ์ อี-คลาส ซาลูน
มิตซึโอกะ กาลู 5
กำลังสูงสุด (พีเอส) 184
200
141 hp
211
170 hp
ปริมาตรกระบอกสูบ 1998
1997
2494
1991
2488
จำนวนที่นั่ง 5
5
5
5
4
ช่องจ่ายไฟสำรอง Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

ตัวเลือกมากกว่านี้สำหรับรถใช้แล้ว

Used ออดี้ Cars for Sale

ค้นพบ ใหม่ รถ

  • อัตโนมัติ
  • เบนซิน

ออดี้ รถ ยอดนิยม

  • เป็นที่นิยม
ออดี้ รถ

รีวิวผู้ใช้ของ ออดี้ A5 Sportback

แสดงความคิดเห็น
4.2/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 5 รีวิว
A5 Sportback reviews

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Engine Capacity of ออดี้ A5 Sportback?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in ออดี้ A5 Sportback price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of ออดี้ A5 Sportback?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Minimum DP I Need to pay to take home ออดี้ A5 Sportback?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the Dimensions of ออดี้ A5 Sportback?

Answer
author
A5 Sportback Questions

ราคา ออดี้ A5 Sportback ในเมืองใกล้เคียง

Anusawari ฿3.3 - 4.3 ล้าน
Bang Bamru ฿3.3 - 4.3 ล้าน
Bang Bon ฿3.3 - 4.3 ล้าน
Bang Kapi ฿3.3 - 4.3 ล้าน
Please start typing to search your city here
Get easy loan for your รถ EMI เริ่มจาก ฿56,726 /เดือน Get Loan ออดี้ A5 Sportback promotions
Get the exclusive offers on A5 Sportback SRP starting from ฿3.3 ล้าน ดู เมษายน ข้อเสนอ

เปรียบเทียบ

You can add 3 variants maximum*