ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater
ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater ฿1.5 - 1.79 ล้าน
เงินดาวน์ ฿301,000 emi : ฿25,878 x 60

ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater ราคาใน Bangkok

ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater price in the Thailand starts at ฿1.5 ล้าน for the base variant and goes all the way up to ฿1.79 ล้าน for the top-spec variant TR Transformer II 5 Seater 2.8 4WD AT. Check out the ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised ไทยรุ่ง dealerships.

อ่านเพิ่มเติม Read Less

ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

2.4 2WD AT ฿1.5 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿301,000
ค่างวด ฿103,343.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿404,343.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿301,000
ค่างวด ฿53,176.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿354,176.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿301,000
ค่างวด ฿36,454.44
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿337,454.44
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿301,000
ค่างวด ฿28,093.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿329,093.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿301,000
ค่างวด ฿23,076.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿324,076.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿376,250
ค่างวด ฿96,884.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿473,134.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿376,250
ค่างวด ฿49,853.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿426,103.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿376,250
ค่างวด ฿34,176.04
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿410,426.04
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿376,250
ค่างวด ฿26,337.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿402,587.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿376,250
ค่างวด ฿21,634.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿397,884.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿451,500
ค่างวด ฿90,425.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿541,925.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿451,500
ค่างวด ฿46,529.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿498,029.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿451,500
ค่างวด ฿31,897.64
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿483,397.64
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿451,500
ค่างวด ฿24,581.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿476,081.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿451,500
ค่างวด ฿20,192.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿471,692.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿526,750
ค่างวด ฿83,966.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿610,716.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿526,750
ค่างวด ฿43,206.04
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿569,956.04
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿526,750
ค่างวด ฿29,619.24
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿556,369.24
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿526,750
ค่างวด ฿22,825.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿549,575.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.5 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿526,750
ค่างวด ฿18,749.79
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿545,499.79
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

2.8 4WD MT ฿1.6 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿319,000
ค่างวด ฿109,523.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿428,523.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿319,000
ค่างวด ฿56,356.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿375,356.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿319,000
ค่างวด ฿38,634.44
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿357,634.44
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿319,000
ค่างวด ฿29,773.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿348,773.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿319,000
ค่างวด ฿24,456.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿343,456.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿398,750
ค่างวด ฿102,678.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿501,428.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿398,750
ค่างวด ฿52,834.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿451,584.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿398,750
ค่างวด ฿36,219.79
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿434,969.79
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿398,750
ค่างวด ฿27,912.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿426,662.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿398,750
ค่างวด ฿22,928.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿421,678.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿478,500
ค่างวด ฿95,832.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿574,332.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿478,500
ค่างวด ฿49,312.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿527,812.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿478,500
ค่างวด ฿33,805.14
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿512,305.14
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿478,500
ค่างวด ฿26,051.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿504,551.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿478,500
ค่างวด ฿21,399.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿499,899.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿558,250
ค่างวด ฿88,987.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿647,237.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿558,250
ค่างวด ฿45,789.79
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿604,039.79
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿558,250
ค่างวด ฿31,390.49
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿589,640.49
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿558,250
ค่างวด ฿24,190.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿582,440.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.6 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿558,250
ค่างวด ฿19,871.04
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿578,121.04
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

2.8 4WD AT ฿1.79 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿358,000
ค่างวด ฿122,913.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿480,913.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿358,000
ค่างวด ฿63,246.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿421,246.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿358,000
ค่างวด ฿43,357.78
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿401,357.78
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿358,000
ค่างวด ฿33,413.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿391,413.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿358,000
ค่างวด ฿27,446.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿385,446.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿447,500
ค่างวด ฿115,231.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿562,731.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿447,500
ค่างวด ฿59,293.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿506,793.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿447,500
ค่างวด ฿40,647.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿488,147.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿447,500
ค่างวด ฿31,325
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿478,825
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿447,500
ค่างวด ฿25,731.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿473,231.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿537,000
ค่างวด ฿107,549.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿644,549.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿537,000
ค่างวด ฿55,340.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿592,340.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿537,000
ค่างวด ฿37,938.06
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿574,938.06
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿537,000
ค่างวด ฿29,236.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿566,236.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿537,000
ค่างวด ฿24,015.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿561,015.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿626,500
ค่างวด ฿99,867.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿726,367.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿626,500
ค่างวด ฿51,387.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿677,887.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿626,500
ค่างวด ฿35,228.19
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿661,728.19
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿626,500
ค่างวด ฿27,148.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿653,648.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.79 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿626,500
ค่างวด ฿22,300.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿648,800.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater Variants Price in Bangkok

ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater ราคา in Bangkok starts from ฿1.5 ล้าน for base variant 2.4 2WD AT, while the top spec variant 2.8 4WD AT costs at ฿1.79 ล้าน. Visit your nearest ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater showroom in Bangkok for best offers. There are 3 ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม Read Less
 • Diesel

ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater Loan Calculator

Find out if you can afford your dream car using our user friendly car loan calculator.

20%
25.0%
Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI)
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

ระยะเวลาและเงื่อนไข* แสดงความคิดเห็น

ค้นพบ ใหม่ รถ

 • Mpv
 • Automatic
 • Diesel

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater?

Answer
author
TR Transformer II 5 Seater Questions

ราคา ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater ในเมืองใกล้เคียง

Hat Yai ฿1.5 - 1.79 ล้าน
Khon Kaen ฿1.5 - 1.79 ล้าน
Ko Samui ฿1.5 - 1.79 ล้าน
Mueang Chiang Mai ฿1.5 - 1.79 ล้าน
Please start typing to search your city here

ลิสต์ราคา ไทยรุ่ง รถ ยอดนิยม

 • เป็นที่นิยม

เปรียบเทียบ ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater กับ รถ ที่เหมือนกัน

ฮุนได เฮช 1
โตโยต้า มาเจสตี้
ปริมาตรกระบอกสูบ 2497
2755
กำลังสูงสุด (พีเอส) 175
161
จำนวนที่นั่ง 11
11
ช่องจ่ายไฟสำรอง Yes
Yes

รีวิวผู้ใช้ของ ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater

แสดงความคิดเห็น
4.25/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 4 รีวิว
 • ทั้งหมด (4)
 • Features (1)
TR Transformer II 5 Seater reviews

ข่าวและรีวิวเกี่ยวกับยานยนต์

 • News TR Transformer II 5 Seater
 • TR Transformer II 2016 เปิดตัวในประเทศไทย ด้วยราคาเริ่มต้น 1.465 ล้านบาท
  TR Transformer II 2016 เปิดตัวในประเทศไทย ด้วยราคาเริ่มต้น 1.465 ล้านบาท

  BANGKOK: รถยนต์ทรงสูง บึกบึน คันนี้มีชื่อว่า TR Transformer II ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทย ดีไซน์เนอร์ผู้ออกแบบรถยนต์คันดังกล่าวได้กล่าวว่า รถยนต์คันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซุปเปอร์ฮีโร่สุดไฮเทคจากอเมริกา นั่นก็คือ “ไอรอน แมน” นั่นเอง ซึ่งรถยนต์คันนี้ได้สะท้อนภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่ง และล้ำสมัย เฉกเช่นเดียวกับซุปเปอร์ฮีโร่ชื่อดัง การออกแบบภายนอกนั้น ดูสูงใหญ่ บึกบึน...

  อ่านเพิ่มเติม
  Sahil Miglani, มี.ค. 15, 2016
 • TR Transformer II 5 Seater รถ News
TR Transformer II 5 Seater รถ News

วีดีโอ ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater

ดูวิดีโอล่าสุดเกี่ยวกับการออกแบบภายใน, ภายนอก, สมรรถนะ, การประหยัดน้ำมัน ฯลฯ ของ ไทยรุ่ง TR Transformer II 5 Seater

 • Testdrive TR TRANSFORMER
  Testdrive TR TRANSFORMER
  31 Jul, 2015 .
 • Test Drive 1 TR Transformer By Truck TV
  Test Drive 1 TR Transformer By Truck TV
  31 Jul, 2015 .
 • ผีมือคนไทย " TR Transformer "  Off Road TV part 3.
  ผีมือคนไทย " TR Transformer " Off Road TV part 3.
  13 Mar, 2015 .
 • Golike ตอนที่ 3 Meet&Ment ไทยรุ่งทรานฟอร์เมอร์
  Golike ตอนที่ 3 Meet&Ment ไทยรุ่งทรานฟอร์เมอร์
  13 Mar, 2015 .
 • Test Drive TR Transformer By รายการ รู้เรื่องรถ กับ พัฒนเดช
  Test Drive TR Transformer By รายการ รู้เรื่องรถ กับ พัฒนเดช
  13 Mar, 2015 .
ดูวิดีโอทั้งหมด TR Transformer II 5 Seater