มินิ 5-Door Hatch
มินิ 5-Door Hatch ฿2.19 - 2.89 ล้าน
เงินดาวน์ ฿438,000 emi : ฿37,657 x 60
ดู เมษายน ข้อเสนอ

มินิ 5-Door Hatch ราคาใน Bangkok

มินิ 5-Door Hatch price in the Thailand starts at ฿2.19 ล้าน for the base variant and goes all the way up to ฿2.89 ล้าน for the top-spec variant 5-Door Hatch Cooper S Hightrim. Check out the มินิ 5-Door Hatch variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised มินิ dealerships.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง

มินิ 5-Door Hatch Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

Cooper ฿2.19 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿438,000
ค่างวด ฿150,380
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿588,380
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿438,000
ค่างวด ฿77,380
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿515,380
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿438,000
ค่างวด ฿53,046.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿491,046.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿438,000
ค่างวด ฿40,880
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿478,880
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿438,000
ค่างวด ฿33,580
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿471,580
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿547,500
ค่างวด ฿140,981.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿688,481.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿547,500
ค่างวด ฿72,543.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿620,043.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿547,500
ค่างวด ฿49,731.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿597,231.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿547,500
ค่างวด ฿38,325
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿585,825
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿547,500
ค่างวด ฿31,481.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿578,981.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿657,000
ค่างวด ฿131,582.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿788,582.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿657,000
ค่างวด ฿67,707.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿724,707.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿657,000
ค่างวด ฿46,415.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿703,415.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿657,000
ค่างวด ฿35,770
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿692,770
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿657,000
ค่างวด ฿29,382.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿686,382.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿766,500
ค่างวด ฿122,183.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿888,683.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿766,500
ค่างวด ฿62,871.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿829,371.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿766,500
ค่างวด ฿43,100.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿809,600.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿766,500
ค่างวด ฿33,215
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿799,715
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.19 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿766,500
ค่างวด ฿27,283.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿793,783.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

Cooper D ฿2.43 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿486,000
ค่างวด ฿166,860
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿652,860
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿486,000
ค่างวด ฿85,860
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿571,860
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿486,000
ค่างวด ฿58,860
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿544,860
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿486,000
ค่างวด ฿45,360
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿531,360
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿486,000
ค่างวด ฿37,260
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿523,260
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿607,500
ค่างวด ฿156,431.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿763,931.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿607,500
ค่างวด ฿80,493.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿687,993.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿607,500
ค่างวด ฿55,181.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿662,681.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿607,500
ค่างวด ฿42,525
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿650,025
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿607,500
ค่างวด ฿34,931.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿642,431.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿729,000
ค่างวด ฿146,002.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿875,002.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿729,000
ค่างวด ฿75,127.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿804,127.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿729,000
ค่างวด ฿51,502.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿780,502.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿729,000
ค่างวด ฿39,690
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿768,690
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿729,000
ค่างวด ฿32,602.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿761,602.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿850,500
ค่างวด ฿135,573.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿986,073.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿850,500
ค่างวด ฿69,761.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿920,261.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿850,500
ค่างวด ฿47,823.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿898,323.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿850,500
ค่างวด ฿36,855
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿887,355
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.43 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿850,500
ค่างวด ฿30,273.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿880,773.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

Cooper S ฿2.75 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿550,000
ค่างวด ฿188,833.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿738,833.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿550,000
ค่างวด ฿97,166.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿647,166.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿550,000
ค่างวด ฿66,611.11
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿616,611.11
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿550,000
ค่างวด ฿51,333.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿601,333.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿550,000
ค่างวด ฿42,166.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿592,166.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿687,500
ค่างวด ฿177,031.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿864,531.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿687,500
ค่างวด ฿91,093.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿778,593.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿687,500
ค่างวด ฿62,447.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿749,947.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿687,500
ค่างวด ฿48,125
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿735,625
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿687,500
ค่างวด ฿39,531.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿727,031.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿825,000
ค่างวด ฿165,229.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿990,229.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿825,000
ค่างวด ฿85,020.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿910,020.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿825,000
ค่างวด ฿58,284.72
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿883,284.72
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿825,000
ค่างวด ฿44,916.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿869,916.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿825,000
ค่างวด ฿36,895.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿861,895.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿962,500
ค่างวด ฿153,427.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,115,927.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿962,500
ค่างวด ฿78,947.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,041,447.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿962,500
ค่างวด ฿54,121.53
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,016,621.53
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿962,500
ค่างวด ฿41,708.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,004,208.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.75 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿962,500
ค่างวด ฿34,260.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿996,760.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

Cooper S Hightrim ฿2.89 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿578,000
ค่างวด ฿198,446.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿776,446.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿578,000
ค่างวด ฿102,113.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿680,113.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿578,000
ค่างวด ฿70,002.22
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿648,002.22
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿578,000
ค่างวด ฿53,946.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿631,946.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿578,000
ค่างวด ฿44,313.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿622,313.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿722,500
ค่างวด ฿186,043.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿908,543.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿722,500
ค่างวด ฿95,731.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿818,231.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿722,500
ค่างวด ฿65,627.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿788,127.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿722,500
ค่างวด ฿50,575
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿773,075
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿722,500
ค่างวด ฿41,543.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿764,043.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿867,000
ค่างวด ฿173,640.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,040,640.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿867,000
ค่างวด ฿89,349.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿956,349.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿867,000
ค่างวด ฿61,251.94
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿928,251.94
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿867,000
ค่างวด ฿47,203.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿914,203.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿867,000
ค่างวด ฿38,774.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿905,774.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,011,500
ค่างวด ฿161,237.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,172,737.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,011,500
ค่างวด ฿82,967.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,094,467.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,011,500
ค่างวด ฿56,876.81
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,068,376.81
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,011,500
ค่างวด ฿43,831.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,055,331.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.89 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿1,011,500
ค่างวด ฿36,004.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,047,504.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

มินิ 5-Door Hatch Variants Price in Bangkok

มินิ 5-Door Hatch ราคา in Bangkok starts from ฿2.19 ล้าน for base variant Cooper, while the top spec variant Cooper S Hightrim costs at ฿2.89 ล้าน. Visit your nearest มินิ 5-Door Hatch showroom in Bangkok for best offers. There are 4 มินิ 5-Door Hatch variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง
 • ทั้งหมด
 • เบนซิน
 • ดีเซล
มินิ 5-Door Hatch Cooper
Automatic, 5 seats, 1499 cc, 138 hp
฿2.19 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
มินิ 5-Door Hatch Cooper D
Automatic, 5 seats, 1496 cc, 118 hp
฿2.43 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
มินิ 5-Door Hatch Cooper S
Automatic, 5 seats, 1998 cc, 195 hp
฿2.75 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
มินิ 5-Door Hatch Cooper S Hightrim
Automatic, 5 seats, 1998 cc, 195 hp
฿2.89 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
ดูตัวเลือกสินค้าเพิ่มเติม
มินิ 5-Door Hatch Cooper
Automatic, 5 seats, 1499 cc, 138 hp
฿2.19 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
มินิ 5-Door Hatch Cooper S
Automatic, 5 seats, 1998 cc, 195 hp
฿2.75 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
มินิ 5-Door Hatch Cooper S Hightrim
Automatic, 5 seats, 1998 cc, 195 hp
฿2.89 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
มินิ 5-Door Hatch Cooper D
Automatic, 5 seats, 1496 cc, 118 hp
฿2.43 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ

มินิ 5-Door Hatch Loan Calculator

ดูว่าคุณสามารถซื้อรถในฝันของคุณได้หรือไม่ โดยใช้เครื่องคิดคำนวณสินเชื่อรถยนต์ที่ใช้งานง่ายของเรา.

Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI) RM 1368.7
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

แสดงความคิดเห็น

เปรียบเทียบ มินิ 5-Door Hatch กับ รถ ที่เหมือนกัน

มินิ 3-Door Hatch
มินิ 3-Door Hatch
฿2.15 - 2.85 ล้าน
3-Door Hatch ราคาใน Bangkok
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 1, 5 ประตู
นิสสัน ลีฟ
นิสสัน ลีฟ
฿1.99 ล้าน
ลีฟ ราคาใน Bangkok
มินิ Cooper SE
มินิ Cooper SE
฿2.26 ล้าน
Cooper SE ราคาใน Bangkok
กำลังสูงสุด (พีเอส) 136
136
-
184
ปริมาตรกระบอกสูบ 1499
1499
-
-
จำนวนที่นั่ง 4
5
5
4
ช่องจ่ายไฟสำรอง Yes
Yes
Yes
Yes

ค้นพบ ใหม่ รถ

 • Hatchback
 • อัตโนมัติ
 • เบนซิน
Petrol รถ

มินิ รถ ยอดนิยม

 • เป็นที่นิยม
มินิ รถ

รีวิวผู้ใช้ของ มินิ 5-Door Hatch

แสดงความคิดเห็น
4/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 2 รีวิว
5-Door Hatch reviews

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Engine Capacity of มินิ 5-Door Hatch?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in มินิ 5-Door Hatch price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of มินิ 5-Door Hatch?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Minimum DP I Need to pay to take home มินิ 5-Door Hatch?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the Dimensions of มินิ 5-Door Hatch?

Answer
author
5-Door Hatch Questions

ราคา มินิ 5-Door Hatch ในเมืองใกล้เคียง

Anusawari ฿2.19 - 2.89 ล้าน
Bang Bamru ฿2.19 - 2.89 ล้าน
Bang Bon ฿2.19 - 2.89 ล้าน
Bang Kapi ฿2.19 - 2.89 ล้าน
Please start typing to search your city here

ดีลเลอร์ มินิ ที่ใกล้ที่สุด

มินิดีลเลอร์ในBangkok

วีดีโอ มินิ 5-Door Hatch

ดูวิดีโอล่าสุดเกี่ยวกับการออกแบบภายใน, ภายนอก, สมรรถนะ, การประหยัดน้ำมัน ฯลฯ ของ มินิ 5-Door Hatch

 • MINI Cooper 5 door - Kearys.ie
  MINI Cooper 5 door - Kearys.ie
  31 Jul, 2015 .
 • Mini 5-Door 2014 review | TELEGRAPH CARS
  Mini 5-Door 2014 review | TELEGRAPH CARS
  31 Jul, 2015 .
 • Mini Cooper Five Door S | First Drive Video Review | Autocar India
  Mini Cooper Five Door S | First Drive Video Review | Autocar India
  31 Jul, 2015 .
 • New MINI Cooper S 5 Door
  New MINI Cooper S 5 Door
  31 Jul, 2015 .
 • 2014 MINI Cooper SD 5-door Hatch Walk around
  2014 MINI Cooper SD 5-door Hatch Walk around
  13 Mar, 2015 .
5-Door Hatch วิดีโอ
Get easy loan for your รถ EMI เริ่มจาก ฿37,657 /เดือน Get Loan มินิ 5-Door Hatch promotions
Get the exclusive offers on 5-Door Hatch SRP starting from ฿2.19 ล้าน ดู เมษายน ข้อเสนอ

เปรียบเทียบ

You can add 3 variants maximum*