มินิ 3-Door Hatch
มินิ 3-Door Hatch ฿2.15 - 2.85 ล้าน
เงินดาวน์ ฿430,000 emi : ฿36,969 x 60
ดู เมษายน ข้อเสนอ

มินิ 3-Door Hatch ราคาใน Bangkok

มินิ 3-Door Hatch price in the Thailand starts at ฿2.15 ล้าน for the base variant and goes all the way up to ฿2.85 ล้าน for the top-spec variant 3-Door Hatch Cooper S Hightrim. Check out the มินิ 3-Door Hatch variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised มินิ dealerships.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง

มินิ 3-Door Hatch Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

Cooper ฿2.15 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿430,000
ค่างวด ฿147,633.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿577,633.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿430,000
ค่างวด ฿75,966.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿505,966.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿430,000
ค่างวด ฿52,077.78
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿482,077.78
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿430,000
ค่างวด ฿40,133.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿470,133.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿430,000
ค่างวด ฿32,966.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿462,966.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿537,500
ค่างวด ฿138,406.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿675,906.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿537,500
ค่างวด ฿71,218.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿608,718.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿537,500
ค่างวด ฿48,822.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿586,322.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿537,500
ค่างวด ฿37,625
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿575,125
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿537,500
ค่างวด ฿30,906.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿568,406.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿645,000
ค่างวด ฿129,179.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿774,179.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿645,000
ค่างวด ฿66,470.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿711,470.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿645,000
ค่างวด ฿45,568.06
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿690,568.06
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿645,000
ค่างวด ฿35,116.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿680,116.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿645,000
ค่างวด ฿28,845.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿673,845.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿752,500
ค่างวด ฿119,952.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿872,452.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿752,500
ค่างวด ฿61,722.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿814,222.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿752,500
ค่างวด ฿42,313.19
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿794,813.19
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿752,500
ค่างวด ฿32,608.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿785,108.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿752,500
ค่างวด ฿26,785.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿779,285.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

Cooper D ฿2.39 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿478,000
ค่างวด ฿164,113.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿642,113.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿478,000
ค่างวด ฿84,446.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿562,446.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿478,000
ค่างวด ฿57,891.11
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿535,891.11
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿478,000
ค่างวด ฿44,613.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿522,613.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿478,000
ค่างวด ฿36,646.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿514,646.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿597,500
ค่างวด ฿153,856.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿751,356.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿597,500
ค่างวด ฿79,168.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿676,668.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿597,500
ค่างวด ฿54,272.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿651,772.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿597,500
ค่างวด ฿41,825
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿639,325
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿597,500
ค่างวด ฿34,356.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿631,856.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿717,000
ค่างวด ฿143,599.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿860,599.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿717,000
ค่างวด ฿73,890.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿790,890.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿717,000
ค่างวด ฿50,654.72
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿767,654.72
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿717,000
ค่างวด ฿39,036.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿756,036.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿717,000
ค่างวด ฿32,065.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿749,065.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿836,500
ค่างวด ฿133,342.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿969,842.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿836,500
ค่างวด ฿68,612.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿905,112.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿836,500
ค่างวด ฿47,036.53
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿883,536.53
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿836,500
ค่างวด ฿36,248.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿872,748.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.39 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿836,500
ค่างวด ฿29,775.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿866,275.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

Cooper S ฿2.71 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿542,000
ค่างวด ฿186,086.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿728,086.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿542,000
ค่างวด ฿95,753.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿637,753.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿542,000
ค่างวด ฿65,642.22
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿607,642.22
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿542,000
ค่างวด ฿50,586.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿592,586.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿542,000
ค่างวด ฿41,553.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿583,553.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿677,500
ค่างวด ฿174,456.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿851,956.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿677,500
ค่างวด ฿89,768.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿767,268.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿677,500
ค่างวด ฿61,539.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿739,039.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿677,500
ค่างวด ฿47,425
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿724,925
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿677,500
ค่างวด ฿38,956.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿716,456.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿813,000
ค่างวด ฿162,825.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿975,825.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿813,000
ค่างวด ฿83,784.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿896,784.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿813,000
ค่างวด ฿57,436.94
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿870,436.94
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿813,000
ค่างวด ฿44,263.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿857,263.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿813,000
ค่างวด ฿36,359.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿849,359.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿948,500
ค่างวด ฿151,195.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,099,695.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿948,500
ค่างวด ฿77,799.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,026,299.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿948,500
ค่างวด ฿53,334.31
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,001,834.31
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿948,500
ค่างวด ฿41,101.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿989,601.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.71 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿948,500
ค่างวด ฿33,762.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿982,262.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

Cooper S Hightrim ฿2.85 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿570,000
ค่างวด ฿195,700
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿765,700
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿570,000
ค่างวด ฿100,700
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿670,700
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿570,000
ค่างวด ฿69,033.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿639,033.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿570,000
ค่างวด ฿53,200
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿623,200
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿570,000
ค่างวด ฿43,700
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿613,700
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿712,500
ค่างวด ฿183,468.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿895,968.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿712,500
ค่างวด ฿94,406.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿806,906.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿712,500
ค่างวด ฿64,718.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿777,218.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿712,500
ค่างวด ฿49,875
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿762,375
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿712,500
ค่างวด ฿40,968.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿753,468.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿855,000
ค่างวด ฿171,237.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,026,237.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿855,000
ค่างวด ฿88,112.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿943,112.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿855,000
ค่างวด ฿60,404.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿915,404.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿855,000
ค่างวด ฿46,550
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿901,550
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿855,000
ค่างวด ฿38,237.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿893,237.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿997,500
ค่างวด ฿159,006.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,156,506.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿997,500
ค่างวด ฿81,818.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,079,318.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿997,500
ค่างวด ฿56,089.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,053,589.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿997,500
ค่างวด ฿43,225
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,040,725
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿2.85 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿997,500
ค่างวด ฿35,506.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿1,033,006.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

มินิ 3-Door Hatch Variants Price in Bangkok

มินิ 3-Door Hatch ราคา in Bangkok starts from ฿2.15 ล้าน for base variant Cooper, while the top spec variant Cooper S Hightrim costs at ฿2.85 ล้าน. Visit your nearest มินิ 3-Door Hatch showroom in Bangkok for best offers. There are 4 มินิ 3-Door Hatch variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง
 • ทั้งหมด
 • เบนซิน
 • ดีเซล
มินิ 3-Door Hatch Cooper
Automatic, 4 seats, 1499 cc, 136 hp
฿2.15 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
มินิ 3-Door Hatch Cooper D
Automatic, 4 seats, 1496 cc, 116 hp
฿2.39 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
มินิ 3-Door Hatch Cooper S
Automatic, 4 seats, 1998 cc, 192 hp
฿2.71 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
มินิ 3-Door Hatch Cooper S Hightrim
Automatic, 4 seats, 1998 cc, 192 hp
฿2.85 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
ดูตัวเลือกสินค้าเพิ่มเติม
มินิ 3-Door Hatch Cooper
Automatic, 4 seats, 1499 cc, 136 hp
฿2.15 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
มินิ 3-Door Hatch Cooper S
Automatic, 4 seats, 1998 cc, 192 hp
฿2.71 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
มินิ 3-Door Hatch Cooper S Hightrim
Automatic, 4 seats, 1998 cc, 192 hp
฿2.85 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ
มินิ 3-Door Hatch Cooper D
Automatic, 4 seats, 1496 cc, 116 hp
฿2.39 ล้าน (OTR) ดูข้อเสนอ

มินิ 3-Door Hatch Loan Calculator

ดูว่าคุณสามารถซื้อรถในฝันของคุณได้หรือไม่ โดยใช้เครื่องคิดคำนวณสินเชื่อรถยนต์ที่ใช้งานง่ายของเรา.

Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI) RM 1368.7
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

แสดงความคิดเห็น

เปรียบเทียบ มินิ 3-Door Hatch กับ รถ ที่เหมือนกัน

มินิ 5-Door Hatch
มินิ 5-Door Hatch
฿2.19 - 2.89 ล้าน
5-Door Hatch ราคาใน Bangkok
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 1, 5 ประตู
นิสสัน ลีฟ
นิสสัน ลีฟ
฿1.99 ล้าน
ลีฟ ราคาใน Bangkok
มินิ Cooper SE
มินิ Cooper SE
฿2.26 ล้าน
Cooper SE ราคาใน Bangkok
กำลังสูงสุด (พีเอส) 138
136
-
184
ปริมาตรกระบอกสูบ 1499
1499
-
-
จำนวนที่นั่ง 5
5
5
4
ช่องจ่ายไฟสำรอง Yes
Yes
Yes
Yes

ค้นพบ ใหม่ รถ

 • Hatchback
 • อัตโนมัติ
 • เบนซิน
Petrol รถ

มินิ รถ ยอดนิยม

 • เป็นที่นิยม
มินิ รถ

รีวิวผู้ใช้ของ มินิ 3-Door Hatch

แสดงความคิดเห็น
4/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 2 รีวิว
 • ตัวเลือกที่น่าสนใจ

  พี่ชายของฉันได้ซื้อรถยนต์รุ่นมินิ 3...

  อ่านเพิ่มเติม
  P
  Phanumas มิ.ย. 05, 2023 สำหรับ มินิ 3-Door Hatch
 • กะทัดรัดแต่ทรงพลัง

  แฮทช์แบค 3 ประตูคือรถมินิแบบดั้งเดิม แต่อย่าพลาดไป...

  อ่านเพิ่มเติม
  K
  Kittisak พ.ค. 20, 2022 สำหรับ มินิ 3-Door Hatch
3-Door Hatch reviews

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Engine Capacity of มินิ 3-Door Hatch?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in มินิ 3-Door Hatch price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of มินิ 3-Door Hatch?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Minimum DP I Need to pay to take home มินิ 3-Door Hatch?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the Dimensions of มินิ 3-Door Hatch?

Answer
author
3-Door Hatch Questions

ราคา มินิ 3-Door Hatch ในเมืองใกล้เคียง

Anusawari ฿2.15 - 2.85 ล้าน
Bang Bamru ฿2.15 - 2.85 ล้าน
Bang Bon ฿2.15 - 2.85 ล้าน
Bang Kapi ฿2.15 - 2.85 ล้าน
Please start typing to search your city here

ดีลเลอร์ มินิ ที่ใกล้ที่สุด

มินิดีลเลอร์ในBangkok

ข่าวและรีวิวเกี่ยวกับยานยนต์

 • News 3-Door Hatch
 • MINI อาจพิจารณาเลิกผลิตรถ Hatchback 3 ประตู กับ Convertible ในอนาคต
  MINI อาจพิจารณาเลิกผลิตรถ Hatchback 3 ประตู กับ Convertible ในอนาคต

  เวลาคนทั่วไปได้ยินชื่อ MINI ทุกคนจะรู้จักทันทีในนามรถคันจิ๋วที่ Mr.Bean ใช้ โดยภาพของรถแฮทช์แบ็ค 3 ประตู ดีไซน์คลาสสิกไฟกลมนับเป็นเอกลักษณ์สำคัญของรถยี่ห้อนี้มาช้านาน เรียกว่าถ้าจะซื้อมินิก็ต้องเลือกรุ่น 3 ประตู เพื่อบอกทุกคนว่าฉันเป็นสาวกพันธุ์แท้ แต่ด้วยเวลาที่ได้ไหลเคลื่อนไปข้างหน้า พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม จากเดิมที่ MINI คิดว่ารถแฮทช์แบ็ค 3 ประตูทรงคลาสสิกจะสามารถขายต่อไปได้เรื่อยๆ...

  อ่านเพิ่มเติม
  Abhishek Katariya, ก.ย. 13, 2018
 • 3-Door Hatch รถ News
3-Door Hatch รถ News

วีดีโอ มินิ 3-Door Hatch

ดูวิดีโอล่าสุดเกี่ยวกับการออกแบบภายใน, ภายนอก, สมรรถนะ, การประหยัดน้ำมัน ฯลฯ ของ มินิ 3-Door Hatch

 • 2014 Mini Cooper S Review - The New Original
  2014 Mini Cooper S Review - The New Original
  31 Jul, 2015 .
 • 2014 Mini hatchback review - What Car?
  2014 Mini hatchback review - What Car?
  31 Jul, 2015 .
 • Launch Alert! Mini Cooper D 3-Door & 5-Door l PowerDrift
  Launch Alert! Mini Cooper D 3-Door & 5-Door l PowerDrift
  31 Jul, 2015 .
 • 2014 MINI Cooper S Start-Up and Full Vehicle Tour
  2014 MINI Cooper S Start-Up and Full Vehicle Tour
  31 Jul, 2015 .
 • 2014 Mini Cooper S Review: Bigger really is better
  2014 Mini Cooper S Review: Bigger really is better
  31 Jul, 2015 .
3-Door Hatch วิดีโอ
Get easy loan for your รถ EMI เริ่มจาก ฿36,969 /เดือน Get Loan มินิ 3-Door Hatch promotions
Get the exclusive offers on 3-Door Hatch SRP starting from ฿2.15 ล้าน ดู เมษายน ข้อเสนอ

เปรียบเทียบ

You can add 3 variants maximum*