มาสด้า BT-50 Pro Double Cab
มาสด้า BT-50 Pro Double Cab ฿771,000 - 1.15 ล้าน
เงินดาวน์ ฿154,200 emi : ฿13,257 x 60

มาสด้า BT-50 Pro Double Cab ราคาใน Bangkok

มาสด้า BT-50 Pro Double Cab price in the Thailand starts at ฿771,000 for the base variant and goes all the way up to ฿1.15 ล้าน for the top-spec variant BT-50 Pro Double Cab 3.0 SP AT. Check out the มาสด้า BT-50 Pro Double Cab variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised มาสด้า dealerships.

อ่านเพิ่มเติม Read Less

มาสด้า BT-50 Pro Double Cab Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

1.9 C ฿771,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿154,200
ค่างวด ฿52,942
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿207,142
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿154,200
ค่างวด ฿27,242
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿181,442
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿154,200
ค่างวด ฿18,675.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿172,875.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿154,200
ค่างวด ฿14,392
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿168,592
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿154,200
ค่างวด ฿11,822
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿166,022
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿192,750
ค่างวด ฿49,633.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿242,383.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿192,750
ค่างวด ฿25,539.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿218,289.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿192,750
ค่างวด ฿17,508.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿210,258.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿192,750
ค่างวด ฿13,492.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿206,242.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿192,750
ค่างวด ฿11,083.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿203,833.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿231,300
ค่างวด ฿46,324.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿277,624.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿231,300
ค่างวด ฿23,836.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿255,136.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿231,300
ค่างวด ฿16,340.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿247,640.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿231,300
ค่างวด ฿12,593
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿243,893
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿231,300
ค่างวด ฿10,344.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿241,644.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿269,850
ค่างวด ฿43,015.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿312,865.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿269,850
ค่างวด ฿22,134.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿291,984.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿269,850
ค่างวด ฿15,173.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿285,023.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿269,850
ค่างวด ฿11,693.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿281,543.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿771,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿269,850
ค่างวด ฿9,605.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿279,455.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

1.9 S ฿847,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿169,400
ค่างวด ฿58,160.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿227,560.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿169,400
ค่างวด ฿29,927.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿199,327.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿169,400
ค่างวด ฿20,516.22
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿189,916.22
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿169,400
ค่างวด ฿15,810.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿185,210.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿169,400
ค่างวด ฿12,987.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿182,387.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿211,750
ค่างวด ฿54,525.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿266,275.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿211,750
ค่างวด ฿28,056.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿239,806.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿211,750
ค่างวด ฿19,233.96
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿230,983.96
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿211,750
ค่างวด ฿14,822.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿226,572.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿211,750
ค่างวด ฿12,175.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿223,925.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿254,100
ค่างวด ฿50,890.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿304,990.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿254,100
ค่างวด ฿26,186.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿280,286.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿254,100
ค่างวด ฿17,951.69
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿272,051.69
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿254,100
ค่างวด ฿13,834.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿267,934.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿254,100
ค่างวด ฿11,363.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿265,463.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿296,450
ค่างวด ฿47,255.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿343,705.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿296,450
ค่างวด ฿24,315.96
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿320,765.96
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿296,450
ค่างวด ฿16,669.43
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿313,119.43
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿296,450
ค่างวด ฿12,846.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿309,296.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿847,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿296,450
ค่างวด ฿10,552.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿307,002.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

1.9 S Hi-Racer ฿891,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿178,200
ค่างวด ฿61,182
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿239,382
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿178,200
ค่างวด ฿31,482
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿209,682
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿178,200
ค่างวด ฿21,582
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿199,782
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿178,200
ค่างวด ฿16,632
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿194,832
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿178,200
ค่างวด ฿13,662
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿191,862
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿222,750
ค่างวด ฿57,358.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿280,108.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿222,750
ค่างวด ฿29,514.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿252,264.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿222,750
ค่างวด ฿20,233.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿242,983.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿222,750
ค่างวด ฿15,592.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿238,342.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿222,750
ค่างวด ฿12,808.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿235,558.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿267,300
ค่างวด ฿53,534.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿320,834.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿267,300
ค่างวด ฿27,546.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿294,846.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿267,300
ค่างวด ฿18,884.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿286,184.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿267,300
ค่างวด ฿14,553
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿281,853
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿267,300
ค่างวด ฿11,954.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿279,254.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿311,850
ค่างวด ฿49,710.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿361,560.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿311,850
ค่างวด ฿25,579.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿337,429.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿311,850
ค่างวด ฿17,535.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿329,385.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿311,850
ค่างวด ฿13,513.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿325,363.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿891,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿311,850
ค่างวด ฿11,100.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿322,950.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

1.9 S Hi-Racer AT ฿936,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿187,200
ค่างวด ฿64,272
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿251,472
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿187,200
ค่างวด ฿33,072
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿220,272
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿187,200
ค่างวด ฿22,672
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿209,872
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿187,200
ค่างวด ฿17,472
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿204,672
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿187,200
ค่างวด ฿14,352
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿201,552
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿234,000
ค่างวด ฿60,255
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿294,255
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿234,000
ค่างวด ฿31,005
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿265,005
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿234,000
ค่างวด ฿21,255
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿255,255
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿234,000
ค่างวด ฿16,380
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿250,380
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿234,000
ค่างวด ฿13,455
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿247,455
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿280,800
ค่างวด ฿56,238
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿337,038
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿280,800
ค่างวด ฿28,938
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿309,738
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿280,800
ค่างวด ฿19,838
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿300,638
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿280,800
ค่างวด ฿15,288
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿296,088
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿280,800
ค่างวด ฿12,558
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿293,358
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿327,600
ค่างวด ฿52,221
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿379,821
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿327,600
ค่างวด ฿26,871
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿354,471
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿327,600
ค่างวด ฿18,421
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿346,021
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿327,600
ค่างวด ฿14,196
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿341,796
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿936,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿327,600
ค่างวด ฿11,661
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿339,261
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

1.9 SP Hi-Racer ฿1.01 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿202,400
ค่างวด ฿69,490.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿271,890.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿202,400
ค่างวด ฿35,757.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿238,157.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿202,400
ค่างวด ฿24,512.89
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿226,912.89
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿202,400
ค่างวด ฿18,890.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿221,290.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿202,400
ค่างวด ฿15,517.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿217,917.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿253,000
ค่างวด ฿65,147.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿318,147.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿253,000
ค่างวด ฿33,522.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿286,522.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿253,000
ค่างวด ฿22,980.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿275,980.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿253,000
ค่างวด ฿17,710
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿270,710
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿253,000
ค่างวด ฿14,547.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿267,547.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿303,600
ค่างวด ฿60,804.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿364,404.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿303,600
ค่างวด ฿31,287.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿334,887.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿303,600
ค่างวด ฿21,448.78
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿325,048.78
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿303,600
ค่างวด ฿16,529.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿320,129.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿303,600
ค่างวด ฿13,577.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿317,177.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿354,200
ค่างวด ฿56,461.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿410,661.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿354,200
ค่างวด ฿29,052.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿383,252.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿354,200
ค่างวด ฿19,916.72
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿374,116.72
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿354,200
ค่างวด ฿15,348.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿369,548.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.01 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿354,200
ค่างวด ฿12,607.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿366,807.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

1.9 SP Hi-Racer AT ฿1.07 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿214,000
ค่างวด ฿73,473.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿287,473.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿214,000
ค่างวด ฿37,806.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿251,806.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿214,000
ค่างวด ฿25,917.78
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿239,917.78
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿214,000
ค่างวด ฿19,973.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿233,973.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿214,000
ค่างวด ฿16,406.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿230,406.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿267,500
ค่างวด ฿68,881.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿336,381.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿267,500
ค่างวด ฿35,443.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿302,943.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿267,500
ค่างวด ฿24,297.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿291,797.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿267,500
ค่างวด ฿18,725
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿286,225
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿267,500
ค่างวด ฿15,381.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿282,881.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿321,000
ค่างวด ฿64,289.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿385,289.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿321,000
ค่างวด ฿33,080.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿354,080.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿321,000
ค่างวด ฿22,678.06
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿343,678.06
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿321,000
ค่างวด ฿17,476.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿338,476.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿321,000
ค่างวด ฿14,355.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿335,355.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿374,500
ค่างวด ฿59,697.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿434,197.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿374,500
ค่างวด ฿30,717.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿405,217.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿374,500
ค่างวด ฿21,058.19
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿395,558.19
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿374,500
ค่างวด ฿16,228.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿390,728.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.07 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿374,500
ค่างวด ฿13,330.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿387,830.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

3.0 SP ฿1.12 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿223,600
ค่างวด ฿76,769.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿300,369.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿223,600
ค่างวด ฿39,502.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿263,102.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿223,600
ค่างวด ฿27,080.44
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿250,680.44
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿223,600
ค่างวด ฿20,869.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿244,469.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿223,600
ค่างวด ฿17,142.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿240,742.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿279,500
ค่างวด ฿71,971.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿351,471.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿279,500
ค่างวด ฿37,033.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿316,533.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿279,500
ค่างวด ฿25,387.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿304,887.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿279,500
ค่างวด ฿19,565
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿299,065
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿279,500
ค่างวด ฿16,071.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿295,571.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿335,400
ค่างวด ฿67,173.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿402,573.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿335,400
ค่างวด ฿34,564.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿369,964.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿335,400
ค่างวด ฿23,695.39
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿359,095.39
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿335,400
ค่างวด ฿18,260.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿353,660.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿335,400
ค่างวด ฿14,999.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿350,399.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿391,300
ค่างวด ฿62,375.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿453,675.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿391,300
ค่างวด ฿32,095.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿423,395.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿391,300
ค่างวด ฿22,002.86
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿413,302.86
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿391,300
ค่างวด ฿16,956.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿408,256.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.12 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿391,300
ค่างวด ฿13,928.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿405,228.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

3.0 SP AT ฿1.15 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿230,600
ค่างวด ฿79,172.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿309,772.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿230,600
ค่างวด ฿40,739.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿271,339.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿230,600
ค่างวด ฿27,928.22
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿258,528.22
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿230,600
ค่างวด ฿21,522.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿252,122.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿230,600
ค่างวด ฿17,679.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿248,279.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿288,250
ค่างวด ฿74,224.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿362,474.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿288,250
ค่างวด ฿38,193.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿326,443.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿288,250
ค่างวด ฿26,182.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿314,432.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿288,250
ค่างวด ฿20,177.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿308,427.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿288,250
ค่างวด ฿16,574.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿304,824.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿345,900
ค่างวด ฿69,276.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿415,176.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿345,900
ค่างวด ฿35,646.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿381,546.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿345,900
ค่างวด ฿24,437.19
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿370,337.19
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿345,900
ค่างวด ฿18,832.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿364,732.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿345,900
ค่างวด ฿15,469.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿361,369.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿403,550
ค่างวด ฿64,327.79
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿467,877.79
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿403,550
ค่างวด ฿33,100.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿436,650.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿403,550
ค่างวด ฿22,691.68
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿426,241.68
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿403,550
ค่างวด ฿17,487.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿421,037.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.15 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿403,550
ค่างวด ฿14,364.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿417,914.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

มาสด้า BT-50 Pro Double Cab Variants Price in Bangkok

มาสด้า BT-50 Pro Double Cab ราคา in Bangkok starts from ฿771,000 for base variant 1.9 C, while the top spec variant 3.0 SP AT costs at ฿1.15 ล้าน. Visit your nearest มาสด้า BT-50 Pro Double Cab showroom in Bangkok for best offers. There are 8 มาสด้า BT-50 Pro Double Cab variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม Read Less
 • Diesel

มาสด้า BT-50 Pro Double Cab Loan Calculator

Find out if you can afford your dream car using our user friendly car loan calculator.

20%
25.0%
Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI)
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

ระยะเวลาและเงื่อนไข* แสดงความคิดเห็น

ค้นพบ ใหม่ รถ

 • Automatic
 • Diesel
 • 2000 Cc To 3000 Cc

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in มาสด้า BT-50 Pro Double Cab price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of มาสด้า BT-50 Pro Double Cab?

Answer
author
BT-50 Pro Double Cab Questions

ราคา มาสด้า BT-50 Pro Double Cab ในเมืองใกล้เคียง

Hat Yai ฿771,000 - 1.15 ล้าน
Khon Kaen ฿771,000 - 1.15 ล้าน
Ko Samui ฿771,000 - 1.15 ล้าน
Mueang Chiang Mai ฿771,000 - 1.15 ล้าน
Please start typing to search your city here

ลิสต์ราคา มาสด้า รถ ยอดนิยม

 • เป็นที่นิยม

เปรียบเทียบ มาสด้า BT-50 Pro Double Cab กับ รถ ที่เหมือนกัน

ฟอร์ด เรนเจอร์
ออดี้ คิว 5
ออดี้ คิว 7 2020
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 3 ซีดาน
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 3 แกรนทัวริสโม
จำนวนที่นั่ง 2
5
5
5
5
ปริมาตรกระบอกสูบ 2198
1968
2967
1995
1995
กำลังสูงสุด (พีเอส) 160
191
249
190
190
ช่องจ่ายไฟสำรอง Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

รีวิวผู้ใช้ของ มาสด้า BT-50 Pro Double Cab

แสดงความคิดเห็น
4/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 1 รีวิว
BT-50 Pro Double Cab reviews

วีดีโอ มาสด้า BT-50 Pro Double Cab

ดูวิดีโอล่าสุดเกี่ยวกับการออกแบบภายใน, ภายนอก, สมรรถนะ, การประหยัดน้ำมัน ฯลฯ ของ มาสด้า BT-50 Pro Double Cab

 • Mazda BT-50 4x4 Road test. Mazda Dealer Perth.
  Mazda BT-50 4x4 Road test. Mazda Dealer Perth.
  15 Dec, 2015 .
 • All New Mazda BT-50 Pro : Tonneau Cover
  All New Mazda BT-50 Pro : Tonneau Cover
  15 Dec, 2015 .
 • 2014 Mazda BT-50 2.2 Automatic 4X4 Start-Up and Full Vehicle Tour
  2014 Mazda BT-50 2.2 Automatic 4X4 Start-Up and Full Vehicle Tour
  15 Dec, 2015 .
 • Mazda BT-50 Review
  Mazda BT-50 Review
  15 Dec, 2015 .
 • Mazda BT-50 XTR Freestyle Cab auto review
  Mazda BT-50 XTR Freestyle Cab auto review
  15 Dec, 2015 .
ดูวิดีโอทั้งหมด BT-50 Pro Double Cab