ยามาฮ่า แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด
ยามาฮ่า แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด ฿57,500 - 62,000
เงินดาวน์ ฿11,500 emi : ฿988 x 60

ยามาฮ่า แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด ราคาใน Bangkok

ยามาฮ่า แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด price in the Thailand starts at ฿57,500 for the base variant and goes all the way up to ฿62,000 for the top-spec variant แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด ABS. Check out the ยามาฮ่า แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised ยามาฮ่า dealerships.

อ่านเพิ่มเติม Read Less

ยามาฮ่า แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

Standard ฿57,500

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿11,500
ค่างวด ฿3,948.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿15,448.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿11,500
ค่างวด ฿2,031.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿13,531.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿11,500
ค่างวด ฿1,392.78
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿12,892.78
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿11,500
ค่างวด ฿1,073.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿12,573.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿11,500
ค่างวด ฿881.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿12,381.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿14,375
ค่างวด ฿3,701.56
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿18,076.56
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿14,375
ค่างวด ฿1,904.69
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,279.69
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿14,375
ค่างวด ฿1,305.73
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿15,680.73
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿14,375
ค่างวด ฿1,006.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿15,381.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿14,375
ค่างวด ฿826.56
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿15,201.56
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿17,250
ค่างวด ฿3,454.79
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿20,704.79
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿17,250
ค่างวด ฿1,777.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿19,027.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿17,250
ค่างวด ฿1,218.68
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿18,468.68
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿17,250
ค่างวด ฿939.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿18,189.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿17,250
ค่างวด ฿771.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿18,021.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿20,125
ค่างวด ฿3,208.02
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿23,333.02
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿20,125
ค่างวด ฿1,650.73
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿21,775.73
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿20,125
ค่างวด ฿1,131.63
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿21,256.63
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿20,125
ค่างวด ฿872.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿20,997.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿57,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿20,125
ค่างวด ฿716.35
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿20,841.35
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

ABS ฿62,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,400
ค่างวด ฿4,257.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,657.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,400
ค่างวด ฿2,190.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿14,590.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,400
ค่างวด ฿1,501.78
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿13,901.78
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,400
ค่างวด ฿1,157.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿13,557.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,400
ค่างวด ฿950.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿13,350.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,500
ค่างวด ฿3,991.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿19,491.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,500
ค่างวด ฿2,053.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿17,553.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,500
ค่างวด ฿1,407.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,907.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,500
ค่างวด ฿1,085
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,585
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,500
ค่างวด ฿891.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,391.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,600
ค่างวด ฿3,725.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿22,325.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,600
ค่างวด ฿1,916.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿20,516.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,600
ค่างวด ฿1,314.06
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿19,914.06
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,600
ค่างวด ฿1,012.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿19,612.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,600
ค่างวด ฿831.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿19,431.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,700
ค่างวด ฿3,459.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿25,159.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,700
ค่างวด ฿1,779.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿23,479.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,700
ค่างวด ฿1,220.19
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿22,920.19
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,700
ค่างวด ฿940.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿22,640.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,700
ค่างวด ฿772.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿22,472.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

ยามาฮ่า แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด Variants Price in Bangkok

ยามาฮ่า แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด ราคา in Bangkok starts from ฿57,500 for base variant Standard, while the top spec variant ABS costs at ฿62,000 . Visit your nearest ยามาฮ่า แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด showroom in Bangkok for best offers. There are 2 ยามาฮ่า แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม Read Less
  • เบนซิน

ยามาฮ่า แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด Loan Calculator

Find out if you can afford your dream car using our user friendly car loan calculator.

20%
25.0%
Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI)
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

ระยะเวลาและเงื่อนไข* แสดงความคิดเห็น

ค้นพบ ใหม่ จักรยาน

  • สกูตเตอร์

ราคา ยามาฮ่า แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด ในเมืองใกล้เคียง

Hat Yai ฿57,500 - 62,000
Khon Kaen ฿57,500 - 62,000
Ko Samui ฿57,500 - 62,000
Mueang Chiang Mai ฿57,500 - 62,000
Please start typing to search your city here

ลิสต์ราคา ยามาฮ่า จักรยาน ยอดนิยม

  • เป็นที่นิยม

เปรียบเทียบ ยามาฮ่า แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด กับ จักรยาน ที่เหมือนกัน

เวสป้า แอลเอ๊กซ์ 125 ไอ เก็ต
ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 ซีโอซี
ยามาฮ่า แอร็อกซ์ 155 ซีโอซี
ยามาฮ่า จีที 125 ซีโอซี 2018
ยามาฮ่า แกรนด์ ฟิลาโน่
เครื่องยนต์ 124.6
125
-
125
125
ตัวเลือกการเปิดเครื่องยนต์ Electric & Kick
Kick & Electric
Electric
Kick & Electric
Kick & Electric
เบรคหน้า Disc
Disc
Disc
Disc
Disc
ประเภท -
Scooter
Scooter
Scooter
Scooter