ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2018
ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2018 ฿97,000 - 98,500
เงินดาวน์ ฿19,400 emi : ฿1,667 x 60

ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2018 ราคาใน Bangkok

ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2018 price in the Thailand starts at ฿97,000 for the base variant and goes all the way up to ฿98,500 for the top-spec variant วายซีเอฟ อาร์ 15 2018 MotoGP Edition. Check out the ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2018 variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised ยามาฮ่า dealerships.

อ่านเพิ่มเติม Read Less

ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2018 Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

Standard ฿97,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿19,400
ค่างวด ฿6,660.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿26,060.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿19,400
ค่างวด ฿3,427.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿22,827.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿19,400
ค่างวด ฿2,349.56
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿21,749.56
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿19,400
ค่างวด ฿1,810.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿21,210.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿19,400
ค่างวด ฿1,487.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿20,887.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿24,250
ค่างวด ฿6,244.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿30,494.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿24,250
ค่างวด ฿3,213.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿27,463.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿24,250
ค่างวด ฿2,202.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿26,452.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿24,250
ค่างวด ฿1,697.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿25,947.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿24,250
ค่างวด ฿1,394.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿25,644.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿29,100
ค่างวด ฿5,828.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿34,928.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿29,100
ค่างวด ฿2,998.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿32,098.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿29,100
ค่างวด ฿2,055.86
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿31,155.86
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿29,100
ค่างวด ฿1,584.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿30,684.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿29,100
ค่างวด ฿1,301.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿30,401.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿33,950
ค่างวด ฿5,411.79
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿39,361.79
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿33,950
ค่างวด ฿2,784.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿36,734.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿33,950
ค่างวด ฿1,909.01
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿35,859.01
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿33,950
ค่างวด ฿1,471.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿35,421.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿97,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿33,950
ค่างวด ฿1,208.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿35,158.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

MotoGP Edition ฿98,500

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿19,700
ค่างวด ฿6,763.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿26,463.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿19,700
ค่างวด ฿3,480.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿23,180.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿19,700
ค่างวด ฿2,385.89
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿22,085.89
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿19,700
ค่างวด ฿1,838.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿21,538.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿19,700
ค่างวด ฿1,510.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿21,210.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿24,625
ค่างวด ฿6,340.94
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿30,965.94
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿24,625
ค่างวด ฿3,262.81
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿27,887.81
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿24,625
ค่างวด ฿2,236.77
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿26,861.77
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿24,625
ค่างวด ฿1,723.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿26,348.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿24,625
ค่างวด ฿1,415.94
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿26,040.94
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿29,550
ค่างวด ฿5,918.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿35,468.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿29,550
ค่างวด ฿3,045.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿32,595.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿29,550
ค่างวด ฿2,087.65
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿31,637.65
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿29,550
ค่างวด ฿1,608.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿31,158.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿29,550
ค่างวด ฿1,321.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿30,871.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿34,475
ค่างวด ฿5,495.48
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿39,970.48
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿34,475
ค่างวด ฿2,827.77
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿37,302.77
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿34,475
ค่างวด ฿1,938.53
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿36,413.53
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿34,475
ค่างวด ฿1,493.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿35,968.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿98,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿34,475
ค่างวด ฿1,227.15
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿35,702.15
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2018 Variants Price in Bangkok

ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2018 ราคา in Bangkok starts from ฿97,000 for base variant Standard, while the top spec variant MotoGP Edition costs at ฿98,500 . Visit your nearest ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2018 showroom in Bangkok for best offers. There are 2 ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2018 variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม Read Less
  • เบนซิน

ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2018 Loan Calculator

Find out if you can afford your dream car using our user friendly car loan calculator.

20%
25.0%
Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI)
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

ระยะเวลาและเงื่อนไข* แสดงความคิดเห็น

ค้นพบ ใหม่ จักรยาน

  • Sport

ราคา ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2018 ในเมืองใกล้เคียง

Hat Yai ฿97,000 - 98,500
Khon Kaen ฿97,000 - 98,500
Ko Samui ฿97,000 - 98,500
Mueang Chiang Mai ฿97,000 - 98,500
Please start typing to search your city here

ลิสต์ราคา ยามาฮ่า จักรยาน ยอดนิยม

  • เป็นที่นิยม

เปรียบเทียบ ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2018 กับ จักรยาน ที่เหมือนกัน

ยามาฮ่า เอ็มที 15
ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2017
ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2015
ยามาฮ่า เอ็มที 15
ยามาฮ่า วายซีเอฟ อาร์ 15 2016
ประเภท Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
เครื่องยนต์ 155
-
149
155
-
กำลังไฟสูงสุด 19.04
-
-
19.04
-
ตัวเลือกการเปิดเครื่องยนต์ Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
เบรคหน้า Disc
Disc
Disc
Disc
Disc