ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 ซีโอซี
ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 ซีโอซี ฿46,000 - 51,500
เงินดาวน์ ฿9,200 emi : ฿790 x 60

ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 ซีโอซี ราคาใน Bangkok

ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 ซีโอซี price in the Thailand starts at ฿46,000 for the base variant and goes all the way up to ฿51,500 for the top-spec variant ฟีโน่ 125 ซีโอซี Premium. Check out the ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 ซีโอซี variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised ยามาฮ่า dealerships.

อ่านเพิ่มเติม Read Less

ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 ซีโอซี Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

Standard ฿46,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿9,200
ค่างวด ฿3,158.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿12,358.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿9,200
ค่างวด ฿1,625.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿10,825.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿9,200
ค่างวด ฿1,114.22
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿10,314.22
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿9,200
ค่างวด ฿858.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿10,058.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿9,200
ค่างวด ฿705.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿9,905.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿11,500
ค่างวด ฿2,961.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿14,461.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿11,500
ค่างวด ฿1,523.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿13,023.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿11,500
ค่างวด ฿1,044.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿12,544.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿11,500
ค่างวด ฿805
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿12,305
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿11,500
ค่างวด ฿661.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿12,161.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿13,800
ค่างวด ฿2,763.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,563.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿13,800
ค่างวด ฿1,422.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿15,222.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿13,800
ค่างวด ฿974.94
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿14,774.94
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿13,800
ค่างวด ฿751.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿14,551.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿13,800
ค่างวด ฿617.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿14,417.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿16,100
ค่างวด ฿2,566.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿18,666.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿16,100
ค่างวด ฿1,320.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿17,420.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿16,100
ค่างวด ฿905.31
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿17,005.31
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿16,100
ค่างวด ฿697.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,797.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿46,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿16,100
ค่างวด ฿573.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,673.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

Premium ฿51,500

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿10,300
ค่างวด ฿3,536.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿13,836.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿10,300
ค่างวด ฿1,819.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿12,119.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿10,300
ค่างวด ฿1,247.44
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿11,547.44
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿10,300
ค่างวด ฿961.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿11,261.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿10,300
ค่างวด ฿789.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿11,089.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,875
ค่างวด ฿3,315.31
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,190.31
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,875
ค่างวด ฿1,705.94
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿14,580.94
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,875
ค่างวด ฿1,169.48
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿14,044.48
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,875
ค่างวด ฿901.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿13,776.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,875
ค่างวด ฿740.31
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿13,615.31
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,450
ค่างวด ฿3,094.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿18,544.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,450
ค่างวด ฿1,592.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿17,042.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,450
ค่างวด ฿1,091.51
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,541.51
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,450
ค่างวด ฿841.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,291.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,450
ค่างวด ฿690.96
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,140.96
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,025
ค่างวด ฿2,873.27
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿20,898.27
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,025
ค่างวด ฿1,478.48
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿19,503.48
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,025
ค่างวด ฿1,013.55
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿19,038.55
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,025
ค่างวด ฿781.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿18,806.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿51,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,025
ค่างวด ฿641.6
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿18,666.6
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 ซีโอซี Variants Price in Bangkok

ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 ซีโอซี ราคา in Bangkok starts from ฿46,000 for base variant Standard, while the top spec variant Premium costs at ฿51,500 . Visit your nearest ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 ซีโอซี showroom in Bangkok for best offers. There are 2 ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 ซีโอซี variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม Read Less
  • เบนซิน

ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 ซีโอซี Loan Calculator

Find out if you can afford your dream car using our user friendly car loan calculator.

20%
25.0%
Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI)
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

ระยะเวลาและเงื่อนไข* แสดงความคิดเห็น

ค้นพบ ใหม่ จักรยาน

  • สกูตเตอร์

ราคา ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 ซีโอซี ในเมืองใกล้เคียง

Hat Yai ฿46,000 - 51,500
Khon Kaen ฿46,000 - 51,500
Ko Samui ฿46,000 - 51,500
Mueang Chiang Mai ฿46,000 - 51,500
Please start typing to search your city here

ลิสต์ราคา ยามาฮ่า จักรยาน ยอดนิยม

  • เป็นที่นิยม

เปรียบเทียบ ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 ซีโอซี กับ จักรยาน ที่เหมือนกัน

ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ ไลน์ เฟรนด์
ยามาฮ่า แกรนด์ฟิลาโน่ ไฮบริด
ยามาฮ่า จีที 125 ซีโอซี 2018
ยามาฮ่า แกรนด์ ฟิลาโน่
ยามาฮ่า จีที 125 ซีโอซี 2017
ประเภท Scooter
Scooter
Scooter
Scooter
Scooter
เครื่องยนต์ 108.2
125
125
125
125
ตัวเลือกการเปิดเครื่องยนต์ Kick & Electric
Kick & Electric
Kick & Electric
Kick & Electric
Kick & Electric
เบรคหน้า Disc
Disc
Disc
Disc
Disc