ทาทา Xenon Double Cab
ทาทา Xenon Double Cab ฿589,000 - 699,000
เงินดาวน์ ฿117,800 emi : ฿10,127 x 60
ดู กรกฎาคม ข้อเสนอ

ทาทา Xenon Double Cab ราคาใน Bangkok

ทาทา Xenon Double Cab price in the Thailand starts at ฿589,000 for the base variant and goes all the way up to ฿699,000 for the top-spec variant Xenon Double Cab 150 NX 4WD. Check out the ทาทา Xenon Double Cab variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised ทาทา dealerships.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง

ทาทา Xenon Double Cab Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

150 NX Extreme ฿589,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿117,800
ค่างวด ฿40,444.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿158,244.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿117,800
ค่างวด ฿20,811.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿138,611.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿117,800
ค่างวด ฿14,266.89
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿132,066.89
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿117,800
ค่างวด ฿10,994.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿128,794.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿117,800
ค่างวด ฿9,031.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿126,831.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,250
ค่างวด ฿37,916.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿185,166.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,250
ค่างวด ฿19,510.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿166,760.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,250
ค่างวด ฿13,375.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿160,625.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,250
ค่างวด ฿10,307.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿157,557.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿147,250
ค่างวด ฿8,466.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿155,716.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿176,700
ค่างวด ฿35,389.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿212,089.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿176,700
ค่างวด ฿18,209.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿194,909.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿176,700
ค่างวด ฿12,483.53
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿189,183.53
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿176,700
ค่างวด ฿9,620.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿186,320.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿176,700
ค่างวด ฿7,902.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿184,602.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿206,150
ค่างวด ฿32,861.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿239,011.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿206,150
ค่างวด ฿16,909.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿223,059.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿206,150
ค่างวด ฿11,591.85
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿217,741.85
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿206,150
ค่างวด ฿8,933.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿215,083.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿589,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿206,150
ค่างวด ฿7,337.96
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿213,487.96
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

150 NX 4WD ฿699,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,800
ค่างวด ฿47,998
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿187,798
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,800
ค่างวด ฿24,698
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿164,498
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,800
ค่างวด ฿16,931.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿156,731.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,800
ค่างวด ฿13,048
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿152,848
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿139,800
ค่างวด ฿10,718
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿150,518
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿174,750
ค่างวด ฿44,998.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿219,748.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿174,750
ค่างวด ฿23,154.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿197,904.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿174,750
ค่างวด ฿15,873.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿190,623.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿174,750
ค่างวด ฿12,232.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿186,982.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿174,750
ค่างวด ฿10,048.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿184,798.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿209,700
ค่างวด ฿41,998.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿251,698.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿209,700
ค่างวด ฿21,610.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿231,310.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿209,700
ค่างวด ฿14,814.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿224,514.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿209,700
ค่างวด ฿11,417
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿221,117
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿209,700
ค่างวด ฿9,378.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿219,078.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿244,650
ค่างวด ฿38,998.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿283,648.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿244,650
ค่างวด ฿20,067.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿264,717.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿244,650
ค่างวด ฿13,756.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿258,406.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿244,650
ค่างวด ฿10,601.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿255,251.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿699,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿244,650
ค่างวด ฿8,708.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿253,358.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

ทาทา Xenon Double Cab Variants Price in Bangkok

ทาทา Xenon Double Cab ราคา in Bangkok starts from ฿589,000 for base variant 150 NX Extreme, while the top spec variant 150 NX 4WD costs at ฿699,000 . Visit your nearest ทาทา Xenon Double Cab showroom in Bangkok for best offers. There are 2 ทาทา Xenon Double Cab variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง
  • ดีเซล
ทาทา Xenon Double Cab 150 NX Extreme
Manual, 5 seats, 2179 cc, 150 hp
฿589,000 (OTR) ดูข้อเสนอ
ทาทา Xenon Double Cab 150 NX 4WD
Manual, 5 seats, 2179 cc, 150 hp
฿699,000 (OTR) ดูข้อเสนอ

ทาทา Xenon Double Cab Loan Calculator

ดูว่าคุณสามารถซื้อรถในฝันของคุณได้หรือไม่ โดยใช้เครื่องคิดคำนวณสินเชื่อรถยนต์ที่ใช้งานง่ายของเรา.

Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI) RM 1368.7
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

แสดงความคิดเห็น

เปรียบเทียบ ทาทา Xenon Double Cab กับ รถ ที่เหมือนกัน

ทาทา Xenon Double Cab
อีซูซุ D-Max 4 Door
อีซูซุ D-Max 4 Door
฿686,000 - 1.05 ล้าน
D-Max 4 Door ราคาใน Bangkok
อีซูซุ D-Max 2 Door
อีซูซุ D-Max 2 Door
฿605,000 - 883,000
D-Max 2 Door ราคาใน Bangkok
อีซูซุ ดี-แมกซ์ สปาร์ก
ทาทา Xenon Single Cab
กำลังสูงสุด (พีเอส) 150
150
150
150
101
ปริมาตรกระบอกสูบ 2179
1898
1898
1898
2092
จำนวนที่นั่ง 5
5
2
3
-
ช่องจ่ายไฟสำรอง Yes
Yes
Yes
Yes
-
เปรียบเทียบ

ค้นพบ ใหม่ รถ

  • Pickup
  • ดีเซล
  • 2000 Cc To 3000 Cc
Pickup รถ
2000 Cc To 3000 Cc รถ

ทาทา รถ ยอดนิยม

  • เป็นที่นิยม
ทาทา รถ

รีวิวผู้ใช้ของ ทาทา Xenon Double Cab

แสดงความคิดเห็น
4.2/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 5 รีวิว
Xenon Double Cab reviews

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the Dimensions of ทาทา Xenon Double Cab?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the Engine Capacity of ทาทา Xenon Double Cab?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in ทาทา Xenon Double Cab price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of ทาทา Xenon Double Cab?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What is the price of ทาทา Xenon Double Cab?

Answer
author
Xenon Double Cab Questions

ราคา ทาทา Xenon Double Cab ในเมืองใกล้เคียง

Anusawari ฿589,000 - 699,000
Bang Bamru ฿589,000 - 699,000
Bang Bon ฿589,000 - 699,000
Bang Kapi ฿589,000 - 699,000
Please start typing to search your city here

ดีลเลอร์ ทาทา ที่ใกล้ที่สุด

ทาทาดีลเลอร์ในBangkok
Get easy loan for your รถ EMI เริ่มจาก ฿10,127 /เดือน Get Loan ทาทา Xenon Double Cab promotions
Get the exclusive offers on Xenon Double Cab SRP starting from ฿589,000 ดู กรกฎาคม ข้อเสนอ

เปรียบเทียบ

You can add 3 variants maximum*