เอ็มจี Extender
เอ็มจี Extender ฿549,000 - 1.03 ล้าน
เงินดาวน์ ฿109,800 emi : ฿9,440 x 60

เอ็มจี Extender ราคาใน Bangkok

เอ็มจี Extender price in the Thailand starts at ฿549,000 for the base variant and goes all the way up to ฿1.03 ล้าน for the top-spec variant Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT. Check out the เอ็มจี Extender variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised เอ็มจี dealerships.

อ่านเพิ่มเติม Read Less

เอ็มจี Extender Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

2.0 GC C 6MT ฿549,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿109,800
ค่างวด ฿37,698
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿147,498
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿109,800
ค่างวด ฿19,398
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿129,198
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿109,800
ค่างวด ฿13,298
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿123,098
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿109,800
ค่างวด ฿10,248
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿120,048
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿109,800
ค่างวด ฿8,418
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿118,218
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿137,250
ค่างวด ฿35,341.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿172,591.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿137,250
ค่างวด ฿18,185.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿155,435.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿137,250
ค่างวด ฿12,466.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿149,716.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿137,250
ค่างวด ฿9,607.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿146,857.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿137,250
ค่างวด ฿7,891.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿145,141.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿164,700
ค่างวด ฿32,985.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿197,685.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿164,700
ค่างวด ฿16,973.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿181,673.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿164,700
ค่างวด ฿11,635.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿176,335.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿164,700
ค่างวด ฿8,967
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿173,667
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿164,700
ค่างวด ฿7,365.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿172,065.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿192,150
ค่างวด ฿30,629.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿222,779.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿192,150
ค่างวด ฿15,760.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿207,910.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿192,150
ค่างวด ฿10,804.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿202,954.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿192,150
ค่างวด ฿8,326.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿200,476.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿549,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿192,150
ค่างวด ฿6,839.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿198,989.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

2.0 GC D 6MT ฿619,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿123,800
ค่างวด ฿42,504.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿166,304.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿123,800
ค่างวด ฿21,871.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿145,671.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿123,800
ค่างวด ฿14,993.56
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿138,793.56
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿123,800
ค่างวด ฿11,554.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿135,354.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿123,800
ค่างวด ฿9,491.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿133,291.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿154,750
ค่างวด ฿39,848.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿194,598.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿154,750
ค่างวด ฿20,504.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿175,254.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿154,750
ค่างวด ฿14,056.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿168,806.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿154,750
ค่างวด ฿10,832.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿165,582.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿154,750
ค่างวด ฿8,898.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿163,648.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿185,700
ค่างวด ฿37,191.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿222,891.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿185,700
ค่างวด ฿19,137.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿204,837.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿185,700
ค่างวด ฿13,119.36
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿198,819.36
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿185,700
ค่างวด ฿10,110.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿195,810.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿185,700
ค่างวด ฿8,304.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿194,004.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿216,650
ค่างวด ฿34,535.04
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿251,185.04
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿216,650
ค่างวด ฿17,770.46
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿234,420.46
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿216,650
ค่างวด ฿12,182.26
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿228,832.26
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿216,650
ค่างวด ฿9,388.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿226,038.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿619,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿216,650
ค่างวด ฿7,711.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿224,361.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

2.0 GC Grand D 6MT ฿659,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿131,800
ค่างวด ฿45,251.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿177,051.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿131,800
ค่างวด ฿23,284.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿155,084.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿131,800
ค่างวด ฿15,962.44
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿147,762.44
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿131,800
ค่างวด ฿12,301.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿144,101.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿131,800
ค่างวด ฿10,104.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿141,904.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿164,750
ค่างวด ฿42,423.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿207,173.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿164,750
ค่างวด ฿21,829.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿186,579.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿164,750
ค่างวด ฿14,964.79
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿179,714.79
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿164,750
ค่างวด ฿11,532.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿176,282.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿164,750
ค่างวด ฿9,473.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿174,223.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿197,700
ค่างวด ฿39,594.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿237,294.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿197,700
ค่างวด ฿20,374.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿218,074.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿197,700
ค่างวด ฿13,967.14
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿211,667.14
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿197,700
ค่างวด ฿10,763.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿208,463.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿197,700
ค่างวด ฿8,841.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿206,541.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿230,650
ค่างวด ฿36,766.71
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿267,416.71
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿230,650
ค่างวด ฿18,918.79
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿249,568.79
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿230,650
ค่างวด ฿12,969.49
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿243,619.49
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿230,650
ค่างวด ฿9,994.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿240,644.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿659,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿230,650
ค่างวด ฿8,210.04
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿238,860.04
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

2.0 GC Grand D 6AT ฿719,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿143,800
ค่างวด ฿49,371.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿193,171.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿143,800
ค่างวด ฿25,404.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿169,204.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿143,800
ค่างวด ฿17,415.78
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿161,215.78
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿143,800
ค่างวด ฿13,421.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿157,221.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿143,800
ค่างวด ฿11,024.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿154,824.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿179,750
ค่างวด ฿46,285.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿226,035.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿179,750
ค่างวด ฿23,816.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿203,566.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿179,750
ค่างวด ฿16,327.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿196,077.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿179,750
ค่างวด ฿12,582.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿192,332.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿179,750
ค่างวด ฿10,335.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿190,085.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿215,700
ค่างวด ฿43,199.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿258,899.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿215,700
ค่างวด ฿22,229.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿237,929.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿215,700
ค่างวด ฿15,238.81
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿230,938.81
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿215,700
ค่างวด ฿11,743.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿227,443.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿215,700
ค่างวด ฿9,646.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿225,346.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿251,650
ค่างวด ฿40,114.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿291,764.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿251,650
ค่างวด ฿20,641.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿272,291.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿251,650
ค่างวด ฿14,150.32
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿265,800.32
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿251,650
ค่างวด ฿10,904.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿262,554.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿719,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿251,650
ค่างวด ฿8,957.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿260,607.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

2.0 GC Grand X 6MT ฿729,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿145,800
ค่างวด ฿50,058
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿195,858
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿145,800
ค่างวด ฿25,758
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿171,558
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿145,800
ค่างวด ฿17,658
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿163,458
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿145,800
ค่างวด ฿13,608
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿159,408
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿145,800
ค่างวด ฿11,178
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿156,978
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿182,250
ค่างวด ฿46,929.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿229,179.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿182,250
ค่างวด ฿24,148.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿206,398.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿182,250
ค่างวด ฿16,554.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿198,804.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿182,250
ค่างวด ฿12,757.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿195,007.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿182,250
ค่างวด ฿10,479.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿192,729.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿218,700
ค่างวด ฿43,800.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿262,500.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿218,700
ค่างวด ฿22,538.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿241,238.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿218,700
ค่างวด ฿15,450.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿234,150.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿218,700
ค่างวด ฿11,907
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿230,607
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿218,700
ค่างวด ฿9,780.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿228,480.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿255,150
ค่างวด ฿40,672.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿295,822.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿255,150
ค่างวด ฿20,928.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿276,078.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿255,150
ค่างวด ฿14,347.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿269,497.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿255,150
ค่างวด ฿11,056.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿266,206.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿729,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿255,150
ค่างวด ฿9,082.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿264,232.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

2.0 DC Grand D 6MT ฿759,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿151,800
ค่างวด ฿52,118
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿203,918
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿151,800
ค่างวด ฿26,818
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿178,618
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿151,800
ค่างวด ฿18,384.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿170,184.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿151,800
ค่างวด ฿14,168
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿165,968
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿151,800
ค่างวด ฿11,638
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿163,438
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿189,750
ค่างวด ฿48,860.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿238,610.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿189,750
ค่างวด ฿25,141.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿214,891.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿189,750
ค่างวด ฿17,235.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿206,985.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿189,750
ค่างวด ฿13,282.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿203,032.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿189,750
ค่างวด ฿10,910.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿200,660.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿227,700
ค่างวด ฿45,603.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿273,303.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿227,700
ค่างวด ฿23,465.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿251,165.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿227,700
ค่างวด ฿16,086.58
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿243,786.58
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿227,700
ค่างวด ฿12,397
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿240,097
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿227,700
ค่างวด ฿10,183.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿237,883.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿265,650
ค่างวด ฿42,345.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿307,995.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿265,650
ค่างวด ฿21,789.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿287,439.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿265,650
ค่างวด ฿14,937.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿280,587.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿265,650
ค่างวด ฿11,511.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿277,161.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿759,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿265,650
ค่างวด ฿9,455.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿275,105.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

2.0 DC Grand D 6AT ฿819,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿163,800
ค่างวด ฿56,238
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿220,038
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿163,800
ค่างวด ฿28,938
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿192,738
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿163,800
ค่างวด ฿19,838
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿183,638
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿163,800
ค่างวด ฿15,288
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿179,088
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿163,800
ค่างวด ฿12,558
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿176,358
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿204,750
ค่างวด ฿52,723.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿257,473.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿204,750
ค่างวด ฿27,129.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿231,879.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿204,750
ค่างวด ฿18,598.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿223,348.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿204,750
ค่างวด ฿14,332.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿219,082.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿204,750
ค่างวด ฿11,773.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿216,523.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿245,700
ค่างวด ฿49,208.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿294,908.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿245,700
ค่างวด ฿25,320.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿271,020.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿245,700
ค่างวด ฿17,358.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿263,058.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿245,700
ค่างวด ฿13,377
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿259,077
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿245,700
ค่างวด ฿10,988.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿256,688.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿286,650
ค่างวด ฿45,693.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿332,343.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿286,650
ค่างวด ฿23,512.12
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿310,162.12
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿286,650
ค่างวด ฿16,118.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿302,768.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿286,650
ค่างวด ฿12,421.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿299,071.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿819,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿286,650
ค่างวด ฿10,203.38
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿296,853.38
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

2.0 DC Grand X 6AT ฿879,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿175,800
ค่างวด ฿60,358
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿236,158
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿175,800
ค่างวด ฿31,058
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿206,858
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿175,800
ค่างวด ฿21,291.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿197,091.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿175,800
ค่างวด ฿16,408
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿192,208
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿175,800
ค่างวด ฿13,478
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿189,278
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿219,750
ค่างวด ฿56,585.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿276,335.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿219,750
ค่างวด ฿29,116.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿248,866.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿219,750
ค่างวด ฿19,960.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿239,710.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿219,750
ค่างวด ฿15,382.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿235,132.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿219,750
ค่างวด ฿12,635.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿232,385.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿263,700
ค่างวด ฿52,813.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿316,513.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿263,700
ค่างวด ฿27,175.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿290,875.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿263,700
ค่างวด ฿18,629.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿282,329.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿263,700
ค่างวด ฿14,357
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿278,057
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿263,700
ค่างวด ฿11,793.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿275,493.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿307,650
ค่างวด ฿49,040.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿356,690.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿307,650
ค่างวด ฿25,234.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿332,884.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿307,650
ค่างวด ฿17,299.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿324,949.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿307,650
ค่างวด ฿13,331.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿320,981.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿879,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿307,650
ค่างวด ฿10,950.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿318,600.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

2.0 DC Grand 4WD X 6AT ฿1.03 ล้าน

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿205,800
ค่างวด ฿70,658
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿276,458
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿205,800
ค่างวด ฿36,358
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿242,158
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿205,800
ค่างวด ฿24,924.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿230,724.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿205,800
ค่างวด ฿19,208
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿225,008
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿205,800
ค่างวด ฿15,778
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿221,578
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿257,250
ค่างวด ฿66,241.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿323,491.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿257,250
ค่างวด ฿34,085.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿291,335.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿257,250
ค่างวด ฿23,366.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿280,616.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿257,250
ค่างวด ฿18,007.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿275,257.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿257,250
ค่างวด ฿14,791.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿272,041.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿308,700
ค่างวด ฿61,825.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿370,525.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿308,700
ค่างวด ฿31,813.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿340,513.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿308,700
ค่างวด ฿21,809.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿330,509.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿308,700
ค่างวด ฿16,807
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿325,507
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿308,700
ค่างวด ฿13,805.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿322,505.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿360,150
ค่างวด ฿57,409.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿417,559.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿360,150
ค่างวด ฿29,540.88
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿389,690.88
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿360,150
ค่างวด ฿20,251.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿380,401.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿360,150
ค่างวด ฿15,606.5
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿375,756.5
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿1.03 ล้าน
จำนวนเงินมัดจำ ฿360,150
ค่างวด ฿12,819.62
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿372,969.62
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

เอ็มจี Extender Variants Price in Bangkok

เอ็มจี Extender ราคา in Bangkok starts from ฿549,000 for base variant 2.0 GC C 6MT, while the top spec variant 2.0 DC Grand 4WD X 6AT costs at ฿1.03 ล้าน. Visit your nearest เอ็มจี Extender showroom in Bangkok for best offers. There are 9 เอ็มจี Extender variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม Read Less
  • Diesel

เอ็มจี Extender Loan Calculator

Find out if you can afford your dream car using our user friendly car loan calculator.

20%
25.0%
Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI)
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

ระยะเวลาและเงื่อนไข* แสดงความคิดเห็น

ค้นพบ ใหม่ รถ

  • Pickup
  • Automatic
  • Diesel

Latest Question

has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What else I Can buy in เอ็มจี Extender price range?

Answer
author
has asked on ก.ค. 24, 2018

Q. What are the top variants of เอ็มจี Extender?

Answer
author
Extender Questions

ราคา เอ็มจี Extender ในเมืองใกล้เคียง

Hat Yai ฿549,000 - 1.03 ล้าน
Khon Kaen ฿549,000 - 1.03 ล้าน
Ko Samui ฿549,000 - 1.03 ล้าน
Mueang Chiang Mai ฿549,000 - 1.03 ล้าน
Please start typing to search your city here

ลิสต์ราคา เอ็มจี รถ ยอดนิยม

  • เป็นที่นิยม
เอ็มจี รถ

เปรียบเทียบ เอ็มจี Extender กับ รถ ที่เหมือนกัน

รีวิวผู้ใช้ของ เอ็มจี Extender

แสดงความคิดเห็น
4/5 Very Good ขึ้นอยู่กับ 2 รีวิว
Extender reviews