ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150
ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150 ฿62,000 - 62,500
เงินดาวน์ ฿12,400 emi : ฿1,066 x 60

ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150 ราคาใน Bangkok

ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150 price in the Thailand starts at ฿62,000 for the base variant and goes all the way up to ฿62,500 for the top-spec variant เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150 MotoGP Edition. Check out the ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150 variant-wise price list and available special promo offers below. Also, get the best price by requesting quotes from authorised ยามาฮ่า dealerships.

อ่านเพิ่มเติม Read Less

ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150 Financing Breakdown

Check downpayment and monthly amortization and compare rates across the variants.

Standard ฿62,000

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,400
ค่างวด ฿4,257.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,657.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,400
ค่างวด ฿2,190.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿14,590.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,400
ค่างวด ฿1,501.78
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿13,901.78
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,400
ค่างวด ฿1,157.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿13,557.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,400
ค่างวด ฿950.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿13,350.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,500
ค่างวด ฿3,991.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿19,491.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,500
ค่างวด ฿2,053.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿17,553.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,500
ค่างวด ฿1,407.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,907.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,500
ค่างวด ฿1,085
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,585
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,500
ค่างวด ฿891.25
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,391.25
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,600
ค่างวด ฿3,725.17
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿22,325.17
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,600
ค่างวด ฿1,916.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿20,516.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,600
ค่างวด ฿1,314.06
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿19,914.06
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,600
ค่างวด ฿1,012.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿19,612.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,600
ค่างวด ฿831.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿19,431.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,700
ค่างวด ฿3,459.08
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿25,159.08
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,700
ค่างวด ฿1,779.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿23,479.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,700
ค่างวด ฿1,220.19
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿22,920.19
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,700
ค่างวด ฿940.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿22,640.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿62,000
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,700
ค่างวด ฿772.42
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿22,472.42
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

MotoGP Edition ฿62,500

20% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,500
ค่างวด ฿4,291.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,791.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,500
ค่างวด ฿2,208.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿14,708.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,500
ค่างวด ฿1,513.89
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿14,013.89
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,500
ค่างวด ฿1,166.67
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿13,666.67
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
20% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿12,500
ค่างวด ฿958.33
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿13,458.33
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,625
ค่างวด ฿4,023.44
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿19,648.44
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,625
ค่างวด ฿2,070.31
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿17,695.31
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,625
ค่างวด ฿1,419.27
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿17,044.27
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,625
ค่างวด ฿1,093.75
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,718.75
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
25% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿15,625
ค่างวด ฿898.44
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿16,523.44
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,750
ค่างวด ฿3,755.21
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿22,505.21
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,750
ค่างวด ฿1,932.29
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿20,682.29
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,750
ค่างวด ฿1,324.65
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿20,074.65
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,750
ค่างวด ฿1,020.83
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿19,770.83
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
30% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿18,750
ค่างวด ฿838.54
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿19,588.54
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 12 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,875
ค่างวด ฿3,486.98
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿25,361.98
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 24 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,875
ค่างวด ฿1,794.27
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿23,669.27
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 36 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,875
ค่างวด ฿1,230.03
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿23,105.03
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 48 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,875
ค่างวด ฿947.92
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿22,822.92
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ
35% เงินดาวน์ 60 เดือน
OTR ฿62,500
จำนวนเงินมัดจำ ฿21,875
ค่างวด ฿778.65
จำนวนยอดจ่ายเงินครั้งแรก ฿22,653.65
รับโปรโมชั่นที่พิเศษจากตัวแทนที่ได้รับการรับรองของบริษัท ดูข้อเสนอ

ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150 Variants Price in Bangkok

ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150 ราคา in Bangkok starts from ฿62,000 for base variant Standard, while the top spec variant MotoGP Edition costs at ฿62,500 . Visit your nearest ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150 showroom in Bangkok for best offers. There are 2 ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150 variants available in Thailand, check out all variants price below.

อ่านเพิ่มเติม Read Less
 • เบนซิน

ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150 Loan Calculator

Find out if you can afford your dream car using our user friendly car loan calculator.

20%
25.0%
Loan Period (years)
ดูเพิ่มเติม
Monthly Repayment (EMI)
Apply Loan
จำนวนเงินมัดจำ
ราคาทั้งหมด

*The rate mentioned in the calculator is an indicative rate only. The actual rate may vary.

Tell us about the design, comfort and safety features of your vehicle. Help your friends make the right choice.

ระยะเวลาและเงื่อนไข* แสดงความคิดเห็น

ค้นพบ ใหม่ จักรยาน

 • Moped

ราคา ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150 ในเมืองใกล้เคียง

Hat Yai ฿62,000 - 62,500
Khon Kaen ฿62,000 - 62,500
Ko Samui ฿62,000 - 62,500
Mueang Chiang Mai ฿62,000 - 62,500
Please start typing to search your city here

ลิสต์ราคา ยามาฮ่า จักรยาน ยอดนิยม

 • เป็นที่นิยม

เปรียบเทียบ ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150 กับ จักรยาน ที่เหมือนกัน

ฮอนด้า ซุปเปอร์คัพ 2018
ซูซูกิ สแมช 115 เอฟแอล
เอสวายเอ็ม สปอร์ตส โบนัส เอสอาร์
ยามาฮ่า ฟินน์
ยามาฮ่า จูปิเตอร์ อาร์ซี
ประเภท Scooter
-
-
Moped
Moped
เครื่องยนต์ 109.17
113
110
-
114
กำลังไฟสูงสุด 9.1
8.58
-
-
9.92
ตัวเลือกการเปิดเครื่องยนต์ Kick & Electric
Kick & Electric
Kick & Electric
Kick
Kick & Electric
เบรคหน้า Drum
Drum
Disc
Disc
Disc

วีดีโอ ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150

รับชมวิดีโอรีวิวล่าสุดของ ยามาฮ่า เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150 ที่จะบอกคุณถึงประสิทธิภาพ, การประหยัดน้ำมัน, สไตล์และอื่นๆ

 • Exhaust sound Yamaha EXCITER 150
  Exhaust sound Yamaha EXCITER 150
  05 Nov, 2015 .
 • Exciter 150 MAX SPEED The King Of Street! ✔
  Exciter 150 MAX SPEED The King Of Street! ✔
  05 Nov, 2015 .
ดูวิดีโอทั้งหมด เอ๊กซ์ไซเตอร์ 150